Program dla polskiego ziemniaka – co zakłada? fot. Paweł Pąk

Program dla polskiego ziemniaka – co zakłada?

Napisał  Paź 26, 2018

Program dla polskiego ziemniaka” przyjęty przez resort rolnictwa, stanowi kompleksową analizę problemów z jakimi boryka się branża. Określa również działania służące ich rozwiązaniu – jakie wprowadza zmiany?

W „Programie dla polskiego ziemniaka” kluczową rolę odgrywają działania mające ograniczyć występowanie w Polsce bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

- Wprowadzenie obowiązku wysadzania ziemniaków wolnych od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) doprowadzi bowiem w kilkuletniej perspektywie do znaczącego ograniczenia występowania tej bakterii w gospodarstwach profesjonalnie zajmujących się produkcją ziemniaka, co pozwoli na zniesienie ograniczeń w eksporcie polskich ziemniaków do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej – informuje MRiRW.

Utrzymane będzą dopłaty do powierzchni obsadzonej kwalifikowanymi sadzeniakami ziemniaka oraz wsparcie finansowe dla gospodarstw po wykryciu choroby. Kontynuowane mają być również działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości na rynku ziemniaka. Resort rolnictwa zapowiada też działania promocyjne, zarówno na krajowym rynku jak i na rynkach zagranicznych. „Program dla polskiego ziemniaka” ma być realizowany przez 4 lata.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: MRiRW/KRIR

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia