23.9°C

Stan ozimin lepszy niż przed rokiem – jak poradzą sobie z mrozem fot. Paweł Pąk

Stan ozimin lepszy niż przed rokiem – jak poradzą sobie z mrozem

Napisał  Sty 04, 2019

Ciepła i słoneczna pogoda we wrześniu ubiegłego roku stwarzała dobre warunki dla przeprowadzania zbioru upraw, ale niekorzystnie wpłynęła na stan uwilgotnienia gleby – oceniali w listopadzie rzeczoznawcy terenowi GUS

Uprawy ozime w końcowej fazie rozwoju jesienią 2018 r. - przed wejściem w stan zimowego spoczynku były nadmiernie wyrośnięte (szczególnie rzepak i rzepik) i dobrze rozkrzewione. Przebieg pogody w listopadzie nie stwarzał zagrożenia dla roślin. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że nagły spadek temperatur, z którym obecnie mamy do czynienia, bez zahartowania i braku okrywy śnieżnej może wpłynąć niekorzystnie na przezimowanie roślin.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2019 r. zasiano ponad 4,3 mln ha tj. nieco więcej niż w roku ubiegłym, z tego:
- pszenicy ozimej zasiano ponad 1,9 mln ha,
- żyta ponad 900,0 tys. ha,
- pszenżyta ozimego ponad 1,1 mln ha, 
- jęczmienia ozimego ok. 214,7 tys. ha,
- mieszanek zbożowych ozimych ok. 83,0 tys. ha.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na około 0,8 mln ha.

Stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2019 r., przed wejściem w stan zimowego spoczynku, był lepszy od ubiegłorocznego i oceniono go na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego dla pszenżyta ozimego i mieszanek zbożowych ozimych oraz 3,7 stopnia kwalifikacyjnego dla pszenicy ozimej, żyta i jęczmienia ozimego.

Stan zasiewów zbóż ozimych, tj. pszenicy, żyta i jęczmienia oceniono nieco lepiej niż w roku ubiegłym, natomiast zasiewy pszenżyta i mieszanek zbożowych oceniono na takim samym poziomie.W przekroju terytorialnym stan plantacji zbóż ozimych był bardzo zróżnicowany. Oceny stanu poszczególnych gatunków zbóż ozimych wahały się:

- dla pszenicy od 3,2 stopnia kwalifikacyjnego w województwie opolskim do 4,3 stopnia w województwie lubelskim,
- dla żyta od 3,3 stopnia kwalifikacyjnego w województwie wielkopolskim do 4,3 w województwie lubelskim,
- dla jęczmienia od 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim i wielkopolskim do 4,3 w województwie lubelskim.
- dla pszenżyta od 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwie opolskim i wielkopolskim do 4,3 w województwie lubelskim,
- dla mieszanek zbożowych od 3,3 stopnia kwalifikacyjnego w województwie wielkopolskim do 4,3 w województwie lubelskim,

Plantacje rzepaku i rzepiku ozimego średnio w kraju oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego. Oceny plantacji wahały się od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwie opolskim do 4,5 stopnia w województwie lubelskim.

W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano ponad 76% powierzchni pszenicy ozimej, około 79% powierzchni żyta, około 77% powierzchni jęczmienia ozimego i ozimych mieszanek zbożowych, około 83% powierzchni pszenżyta ozimego i około 78% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego.

Warunki agrometeorologiczne i jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2018 roku

Niedobór opadów deszczu, a także nierównomierny ich rozkład zarówno w układzie regionalnym, jak i czasowym, powodowały w wielu rejonach kraju utrudnienia w wykonywaniu prac polowych, a przede wszystkim orek przedsiewnych i siewów ozimin.

Niedobór wilgoci w glebie lokalnie stwarzał również niekorzystne warunki dla kiełkowania ziarna i wschodów roślin ozimych. Na początku września zakończono rozpoczęte w sierpniu siewy rzepaku ozimego. W pierwszej dekadzie września rozpoczęto siewy żyta i pszenżyta, a w połowie miesiąca pszenicy ozimej.

W pierwszej połowie września przystąpiono do zbioru buraków cukrowych. W ciągu miesiąca kontynuowano rozpoczęte w sierpniu wykopki ziemniaków. W całym kraju prowadzono zbiór kukurydzy na zielonkę, a w drugiej połowie września rozpoczęto zbiór kukurydzy na ziarno.

W pierwszej połowie października w wielu rejonach kraju nadal obserwowano przesuszenie gleby. Występujące głównie w drugiej połowie października opady deszczu poprawiły stan uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby i miały korzystny wpływ na siew ozimin, procesy kiełkowania ziarna i wschody roślin.

Do końca drugiej dekady października zakończono rozpoczęte we wrześniu siewy żyta i pszenżyta oraz pszenicy ozimej. Oziminy wysiane we wrześniu zaczęły się krzewić pod koniec października. Stan wschodów upraw ozimych w październiku br. oceniono na 3,5 do 3,8 stopnia kwalifikacyjnego (w 2017 r. na 3,4 – 3,6 stopnia), w skali od 1 do 5 (5 stopień kwalifikacyjny oznacza zasiewy najlepsze).

W drugiej dekadzie października zakończono wykopki ziemniaków. Prowadzono nadal zbiór buraków cukrowych oraz kukurydzy uprawianej na ziarno. Pod koniec października na ogół prace te zakończono. W ciągu miesiąca trwał sprzęt poplonów ścierniskowych. Powszechnie wykonywano orki przedzimowe.

Miejscami z powodu niedostatecznego uwilgotnienia gleby wykonywanie orek przedzimowych było utrudnione. Utrzymująca się w listopadzie dodatnia temperatura powietrza podtrzymywała wegetację i stwarzała dobre warunki dla wzrostu i rozwoju ozimin. Umożliwiała także wykonywanie jesiennych prac polowych oraz zbiorów roślin okopowych i pastewnych.

Oziminy wysiane w optymalnych terminach agrotechnicznych w listopadzie krzewiły się. Dobowe wahania temperatury powietrza pod koniec miesiąca sprzyjały hartowaniu się roślin.

Na początku miesiąca dobiegał końca zbiór buraków cukrowych i kukurydzy uprawianej na ziarno. Kończono także zbiór poplonów ścierniskowych oraz wykonywanie orek przedzimowych i innych jesiennych prac polowych. Sprzyjające warunki termiczne w wielu rejonach kraju wpłynęły na przedłużenie sezonu pastwiskowego do końca listopada.

W optymalnym terminie w kraju zasiano oziminy na ok. 80% powierzchni przeznaczonej pod uprawę zbóż ozimych (głównie w województwach, gdzie była dostateczna wilgotność gleby), natomiast resztę zasiano nawet z 2-3 tygodniowym opóźnieniem.

(rup) jp / źródło: GUS

reklama