20.7°C

partnerzy:

reklama
Izby Rolnicze wnioskują o dopłaty do materiału siewnego kukurydzy i rzepaku fot. Paweł Pąk

Izby Rolnicze wnioskują o dopłaty do materiału siewnego kukurydzy i rzepaku

Napisał  Sty 06, 2019

Krajowa Rada Izba Rolniczych poinformowała o wystąpieniu 20 grudnia 2018 . z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dopłat do powierzchni gruntów obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym kukurydzy i rzepaku.

KRIR poparł tym samym wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej w tej samej sprawie. Przypominamy, że obecnie dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany objęty jest materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
- zbóż: jęczmienia, owsa(nagi, szorstki, zwyczajny), pszenicy (twarda, zwyczajna), pszenżyta, żyta
- roślin strączkowych: bobiku, grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych), łubinu (biały, wąskolistny, żółty), soi, wyki siewnej,
- ziemniaka

Dopłatami nie obejmuje się uprawy przeznaczonej na przedplon lub poplon. Jak informuje KRIR, w opinii rolników dopłaty powinny przysługiwać również do materiału siewnego kukurydzy i rzepaku, które praktycznie nie mogą być uprawiane z nasion zebranych we własnym gospodarstwie, a zatem brak dopłat świadczy o nierównym traktowaniu rolników.

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który spełni następujące warunki:
- Złoży w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2019 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
- Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
- Zużył do siewu lub sadzenia na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany o udokumentowanym pochodzeniu ( zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 945).

(rup) jp

reklama reklama