26.5°C

partnerzy:

reklama
Zmniejszenie emisji amoniaku przez zakwaszanie gnojowicy fotolia

Zmniejszenie emisji amoniaku przez zakwaszanie gnojowicy

Napisał  Sty 23, 2019

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje o spotkaniu, które odbyło się 17 stycznia 2019 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania było „Zakwaszanie gnojowicy szansą na zmniejszenie emisji amoniaku w polskim rolnictwie” w ramach realizacji projektu Interreg Baltic Slurry Acidification.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, WWF Polska. Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentował Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Podczas spotkania zaprezentowano między innymi rezultaty studium wykonalności dla bieżących ram prawnych, zaproponowano też systemy wsparcia dla inwestycji w techniki zakwaszania dla gospodarstw indywidualnych.

Projekt Baltic Slurry Acidification ma na celu wdrożenie technik zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego. Efektem stosowania Techniki Zakwaszania Gnojowicy (SATs) jest zmniejszenie redukcji strat amoniaku z produkcji zwierzęcej i poprzez to zmniejszenie efektu eutrofizacji Morza Bałtyckiego spowodowaną zanieczyszczeniem powietrza.

SATs to korzyści zarówno dla regionu jak i samych rolników oraz ich upraw dzięki wzrostowi efektywności zaaplikowanych nawozów naturalnych i zmniejszenie zależności od azotu w nawozach mineralnych.

Od 40% do 70% emisji amoniaku z produkcji zwierzęcej można zmniejszyć poprzez stosowanie SAT - w zależności od zastosowanej technologii, co może się przełożyć na czerpanie bezpośrednich korzyści przez rolników z redukcji emisji amoniaku, zatrzymując azot w gnojowicy.

To również możliwość uzyskania wyższych plonów bez zwiększonego stosowania nawóz mineralnych. Dodatek kwasu siarkowego do gnojowicy wzbogaca ją w jon siarczanowy, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia nawozów mineralnych. SAT stosowany jest w Danii od prawie 20 lat, a przeprowadzone próby terenowe wykazują zwiększoną wydajność plonowania upraw.

(rup) jp / KRIR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama