3.4°C

Ocena stanu upraw na podstawie zdjęć satelitarnych fotolia

Ocena stanu upraw na podstawie zdjęć satelitarnych

Napisał  Lut 15, 2019

Tak zwana teledetekcja satelitarna ma zmniejszyć koszty i czas niezbędny do uruchomienia wsparcia dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Jak informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, rozpoczęły się prace nad teledetekcją satelitarną, czyli ocenie stanu upraw na podstawie zdjęć satelitarnych. Na ich podstawie typowane mają być pola zagrożone niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (wymarznięciami, wymoknięciami i suszą).

Projekt pod nazwą „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy” zakłada w 2019 r. przeprowadzenie badań i prac rozwojowych w oparciu o działki będące w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, mających na celu przygotowanie docelowego systemu oceny stanu upraw.

Teledetekcja satelitarna to nowoczesne narzędzie umożliwiające ocenę danych przestrzennych,
w tym w sektorze rolnictwa, w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego. Żadna inna technologia nie pozwala na zbadanie dużych obszarów przy równoczesnym zbliżeniu wyników do pojedynczej działki rolnej. To w załażeniu powinno pozwolić nam na zmniejszenie kosztów i czasu niezbędnego do uruchomienia wsparcia dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy czy wymarznięć
– mówi Piotr Serafin, dyrektor generalny KOWR.

Powyższy projekt ma na celu ocenę stanu upraw rolnych w połączeniu z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wymarznięć, wymoknięć i suszy). W pierwszej kolejności założono przeprowadzenie badań i prac rozwojowych na co najmniej 450 działach rolnych należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wynikiem tych prac powinno być opracowanie w przyszłości systemu pozwalającego na ocenę stanu upraw w całym kraju. W pierwszym kroku założono opracowanie metodyk oceny stanu upraw, walidację i kalibrację systemu, opracowanie ostatecznych modeli oceny stanu upraw oraz szkolenia przygotowujące administrację rolną do wprowadzenia rozwiązań detekcji satelitarnej w szerszej skali.

Do końca 2019 roku chcemy zrealizować projekt, którego wyniki w znacznym stopniu przybliżą nas do budowy systemu oceny stanu upraw opartego o teledetekcję. Taki system może w przyszłości nam pozwolić na ograniczenia prac terenowych związanych z oceną strat w uprawach,a w konsekwencji może pozwolić na przyspieszenie procesu reakcji służb państwa w przypadku wystąpienia strat po stronie rolników. To innowacyjne rozwiązanie wymaga także działań edukacyjnych – dodaje Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Projekt „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy” zakłada powstanie m.in. następujących produktów: metodyki oceny stanu upraw mającej na celu szacowanie strat powstałych na skutek wymarznięć, wymoknięć, suszy na wybranych działkach na podstawie danych satelitarnych i meteorologicznych oraz kluczy oceny upraw, bazy danych pomiarów satelitarnych, bazy danych pomiarów terenowych oceny stanu upraw, testowej bazy danych pomiarów satelitarnych w wysokiej rozdzielczości na wybranych działkach, modeli oceny stanu upraw, bazy danych wyników.

(rpf) jp / KOWR