20.5°C

partnerzy:

reklama
Odpowiedzialne gospodarowanie nawozami to nasz obowiązek fot. Kacper Podlewski

Odpowiedzialne gospodarowanie nawozami to nasz obowiązek

Napisał  Mar 12, 2019

Rolnictwo w całej Polsce musi być rolnictwem przyjaznym środowisku. Dziś dążymy do rolnictwa zrównoważonego, a nie intensyfikacji rolnictwa. Teraz mamy prowadzić rolnictwo tak, żeby nie oddziaływać negatywnie na środowisko, a nawet poprawiać to, co zastaliśmy – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji poświęconej gospodarowania nawozami w kontekście ochrony wód.

Celem konferencji było przedstawienie obowiązków i zaleceń wynikających z przyjętego programu azotanowego. Minister rolnictwa wskazywał na wyzwania stojące przed rolnictwem, w szczególności w kontekście potrzeb podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi.

Jednym z tych działań jest wdrażanie programu azotanowego, który obowiązuje na terenie całego kraju, ponieważ cały ten obszar wymaga ochrony przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego.

Niezmiernie ważne są również działania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie znaczenia rolniczego gleby oraz konieczności jej ochrony m.in. przed erozją i zanieczyszczeniami. W tych działaniach szczególny nacisk należy położyć na ochronę różnorodności biologicznej, która jest sprzymierzeńcem rolników, gdyż dzięki niej mogą przebiegać sprawnie procesy regulacyjne w środowisku.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że jeżeli chcemy przeciwdziałać negatywnym skutkom nawozów organicznych i mineralnych, bo tego wymaga ochrona środowiska, to trzeba to robić. – Dlatego staramy się, jako państwo przyjazne i rozumiejące społeczeństwo, wspierać finansowo rolników w wypełnianiu tych ważnych dla nasz wszystkich celów środowiskowych. Pomagamy, natomiast obowiązkiem rolnika jest nie truć przyrody – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski − My rolnicy musimy rozumieć wyzwania, które społeczeństwo przed nami stawia. Musi również tłumaczyć nasze argumenty i przekonywać do racji broniących rolnictwa, które powinny być brane pod uwagę przy konstrukcji budżetu. Nie tylko tego centralnego, lecz także tych terytorialnych, gminnych.

Podczas konferencji przedstawiono również wymagania zawarte w programie azotanowym oraz zaprezentowano zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania. Omówione zostały możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu azotanowego i kwestie dotyczące kontroli jego realizacji.

Zaprezentowano także propozycje rozwiązań w zakresie sposobów i technik przechowywania nawozów naturalnych oraz dyskutowano na temat racjonalnej gospodarki nawozami, nawożenia azotem, w tym o planach nawożenia azotem.

(rup) jp / MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama