6.1°C

Dobre przezimowanie roślin sadowniczych fot. Paweł Pąk

Dobre przezimowanie roślin sadowniczych

Napisał  Maj 08, 2019

Rośliny sadownicze przezimowały w sezonie 2018/2019 na ogół bardzo dobrze. Krótkotrwałe spadki temperatury występujące w lutym i marcu nie spowodowały w sadach większych strat.

Pod koniec I dekady kwietnia odnotowano rozpoczęcie kwitnienia drzew i krzewów owocowych oraz roślin na plantacjach jagodowych. Do końca kwietnia nie zaobserwowano przemarznięcia pąków i kwiatów na drzewach i krzewach owocowych.

Krótkotrwałe spadki temperatury występujące w lutym i marcu nie spowodowały w sadach żadnych strat, natomiast w niektórych rejonach kraju odnotowano niewielkie uszkodzenia na plantacjach truskawek, a straty te dotyczyły szczególnie młodych plantacji.

Ruszenie wegetacji drzew i krzewów owocowych oraz truskawek obserwowano lokalnie już w I połowie marca, jednak spadki temperatury nocą w tym okresie przyczyniły się do jej spowolnienia. W celu przyspieszenia ich wzrostu zaobserwowano, że wiele plantacji truskawek zostało przykrytych folią.

Najwcześniejsze gatunki drzew (brzoskwinie, morele) zaczęły kwitnąć lokalnie w pierwszej dekadzie kwietnia. Od końca drugiej dekady kwietnia, gdy wegetacja postępowała bardzo dynamicznie, rozpoczęło się kwitnienie pozostałych gatunków drzew owocowych.

Stan zaawansowania siewów warzyw gruntowych obecnie jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych rejonach kraju. Z uwagi na warunki agrometeorologiczne na przeważającym obszarze, do siewu warzyw gruntowych przystąpiono w III dekadzie marca, lecz ich zaawansowanie w tym okresie było na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Wielu rolników wstrzymało się z siewem oraz wysadzaniem rozsad warzyw ze względu na spadki temperatury oraz nadmierne przesuszenie gleby. Warunki do wschodów roślin warzywniczych były również bardzo zróżnicowane. Wzrost temperatury w trzeciej dekadzie kwietnia sprzyjał wschodom i wegetacji roślin, zwłaszcza na plantacjach nawadnianych.

(rup) jp / Źródło: GUS