20°C

Nowy, groźny patogen pomidora i papryki w Europie fot. TK

Nowy, groźny patogen pomidora i papryki w Europie

Napisał  Maj 31, 2019

Pojawienie się Tomato brown rugose fruit virus we Włoszech i Niemczech stanowi duże zagrożenie dla szklarniowych upraw pomidora i papryki w Europie. W przypadku przeniknięcia patogenu do Polski, wirus ten z dużym prawdopodobieństwem byłby w stanie rozwijać się w uprawach szklarniowych tych roślin.

Tomato brown rugose fruit virus (Tobamovirus, ToBRFV) rozwija się na pomidorze i papryce. Dodatkowo, podczas badań naukowych stwierdzono możliwość rozwoju patogena na tytoniu i niektórych chwastach psiankowatych. W krajach Unii Europejskiej gatunek ten nie podlega obowiązkowi zwalczania, lecz w 2019 r. został on umieszczony na Liście Alertowej EPPO.

Patogen występuje w Ameryce Północnej (Meksyk) i na Bliskim Wschodzie (Izrael, Jordania i Autonomia Palestyńska). W 2018 r. został on po raz pierwszy stwierdzony w Europie: we Włoszech (w 1 szklarni na pomidorach na Sycylii) oraz w Niemczech (w 7 szklarniach na pomidorach w Północnej Nadrenii – Westfalii). Nie ustalono, w jaki sposób wirus przedostał się do szklarniowych upraw pomidora we Włoszech i Niemczech.

Na odmianach podatnych pomidora obserwuje się objawy na liściach w postaci chloroz, mozaiki, plamistości, a rzadziej zwężenia liści. Owoce porażonych roślin dojrzewają nieregularnie, pojawiają się na nich żółte lub brązowe plamy, a ponadto mogą być pomarszczone i zdeformowane i w konsekwencji nie nadają się do sprzedaży. Ponadto liczba owoców wytwarzanych przez rośliny ulega zmniejszeniu.

W Izraelu porażone rośliny wytwarzały 10-15% owoców z objawami porażenia. W Jordanii wirus miejscowo porażał prawie 100% roślin pomidora, powodując przede wszystkim objawy na owocach. Na porażonych roślinach papryki obserwuje się mozaiki, deformację i żółknięcie liści, a ponadto deformację owoców oraz pojawianie się na nich żółtych i brązowych plam oraz zielonych pasków.

Wirus jest przenoszony w sposób mechaniczny, podczas bezpośredniego kontaktu pomiędzy roślinami, na narzędziach ogrodniczych, rękawicach, odzieży, a na większą odległość na roślinach do sadzenia i materiale do szczepienia. Doświadczalnie stwierdzono możliwość przenoszenia wirusa przez trzmiele oraz podczas zapylania roślin. Nie można wykluczyć też jego przenoszenia z nasionami, lecz wymaga to sprawdzenia podczas badań.

Express PRA przeprowadzone przez Julius Kűhn Institut, Niemcy (JKI, 2019) wskazało, że Tomato brown rugose fruit virus stwarza duże zagrożenie dla upraw pomidora i papryki w krajach Unii Europejskiej.

(rup) jp / Źródło: PIORIN

reklama