4.3°C

Skoczek kukurydziany może stać się szkodnikiem kukurydzy w Polsce fot. Paweł Pąk

Skoczek kukurydziany może stać się szkodnikiem kukurydzy w Polsce

Napisał  Sty 29, 2020

Choć w Polsce pojawia się już sporadycznie od wielu lat, nie wyrządzał w roślinach szkód. W ubiegłym roku jednak w polowej stacji doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin zaobserwowano liczne osobniki skoczka kukurydzianego, które wywoływały uszkodzenia roślin w postaci białych plamek.

Skoczek kukurydziany (Zyginidia scutellaris) jest owadem, a konkretnie skoczkiem żerującym na kukurydzy. Jego występowanie stwierdzono w Afryce Północnej, na Zakaukaziu, w Azji Środkowej oraz kilku krajach europejskich (Albania, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Węgry, Wielka Brytania i Włochy).

W Polsce gatunek ten został po raz pierwszy stwierdzony w Sopocie już w 1906 r. W latach
2000-2001 został on odnotowany na Górnym Śląsku, a w lipcu 2009 roku odłowiono 1 samicę tego gatunku w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze. Nie obserwowano wówczas na roślinach żadnych uszkodzeń.

W sierpniu 2019 r. w trakcie lustracji uprawy kukurydzy, zlokalizowanej na terenie wspomnianej Stacji w Winnej Górze, zostały stwierdzone liczne osobniki skoczka kukurydzianego, które wywoływały uszkodzenia roślin w postaci białych plamek, niekiedy o gwiaździstym kształcie, powstałych w wyniku wysysania soków roślinnych przez te owady.

W Unii Europejskiej, w tym w Polsce skoczek kukurydziany nie podlega obowiązkowi zwalczania, jednak może stać się szkodnikiem kukurydzy oraz przenosić wirusy patogeniczne dla tej rośliny. Wymagane są dalsze badania na temat tego szkodnika, a zwłaszcza ocena potencjalnej wielkości szkód, które jest w stanie on wywoływać w naszym kraju.

(rpf) jp / Źródło: www.piorin.gov.pl

reklama