14,1°C

reklama

Aktualności

  1. dopłaty / dotacje / kredyty / ubezpieczenia
reklama
Jak prawidłowo ustawiać sterty, stogi i brogi fot. Paweł Pąk

Jak prawidłowo ustawiać sterty, stogi i brogi

Napisał  Lip 22, 2021

Jak prawidłowo ustawiać sterty, stogi i brogiPodczas tegorocznych żniw zachowajmy szczególną ostrożność i przestrzegajmy zasad mających wpływ na bezpieczeństwo nasze i innych osób.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów pamiętajmy o zachowaniu minimalnych odległości wynoszących:
- od budynków wykonanych z materiałów palnych: 30 metrów;
- od budynków wykonanych z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych: 20 metrów;
- od dróg publicznych i torów kolejowych: 30 metrów;
- od dróg wewnętrznych i od granicy działki: 10 metrów;
- od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia: 30 metrów;
- od lasów i terenów zalesionych: 100 metrów.Ponadto strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. Odległość między stertami, stogami, brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe nie może być mniejsza niż 30 metrów.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 metrów, w odległości 3 metrów od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Warto również wyposażyć miejsca wykonywania prac polowych w gaśnicę, pamiętać o ustawianiu silników spalinowych na niepalnym podłożu, w odległości co najmniej 10 metrów od materiałów palnych oraz zabezpieczeniu urządzeń wydechowych przed wylotem iskier.

Zwróćmy uwagę, by materiały łatwopalne przechowywać w pojemnikach do tego przeznaczonych, w odległości co najmniej 10 metrów od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

(rpf) pp / Źródło: PSP Nakło

Udostępnij:

Skomentuj