7°C

reklama
reklama

Jakie prace polowe w marcu

Napisał  Mar 03, 2021

Marzec to miesiąc intensywnych prac polowych. Po przeschnięciu gleby wykonujemy uprawki i nawożenie, przygotowując stanowiska pod siewy roślin jarych.

Jeśli tyko jest możliwość wyjechania w pole, należy przystąpić do przygotowania gleby pod zasiew (włókowanie, bronowanie itp.). W przypadku zastoisk wody na polach, staramy się ją spuścić. W sprzyjających warunkach możemy rozpocząć wywóz obornika i gnojowicy.

W drugiej połowie marca powinno się rozpocząć siewy roślin strączkowych – łubiny, grochy, a w ostatniej kolejności mieszanki strączkowo-zbożowe. Bezpośrednio przed siewem nasiona należy zaprawić. Rośliny strączkowe są bardzo wrażliwe na zachwaszczenie, stąd też niezbędne jest wykonanie oprysków chwastobójczych bezpośrednio po siewie, a przed wschodami roślin. Rolnikom ekologicznym pozostaje tylko walka mechaniczna poprzez bronowanie (pomijając fazę wschodów ze względu na uszkodzenie roślin).

Ruszanie wegetacji to najlepszy moment zastosowania pierwszej startowej dawki azotu N – ponieważ decyduje ona o przyszłym potencjalnym plonie.

Azot w momencie ruszenia wegetacji wiosennej jest dla zbóż ozimych niezbędny, ponieważ rośliny te rozpoczynać będą budowanie kłosa. Od tego, kiedy rozpocznie się ten proces, jak długo będzie przebiegał i jakie warunki pokarmowe będzie miała roślina – zależeć będzie wielkość przyszłego kłosa, a więc i ilość ziarna w nim zawartego.

Korzystne jest wykonanie bronowania ozimin lekkimi bronami w celu szybkiego przewietrzenia wierzchniej warstwy gleby oraz niedopuszczenia do zagniwania obumarłych liści i całych roślin. Pamiętać jednak należy, że ani przed, ani po bronowaniu nie należy wykonywać oprysków (minimum 5-7 dni). Bronowania nie należy wykonywać również w czasie występowania przymrozków.

Wczesną wiosną należy podjąć następujące działania:

- w przypadku braku oznak uszkodzeń mrozowych i innych świadczących o dobrym przezimowaniu, należy zasilić plantację azotem i ewentualnie dokonać bronowania w celu przewietrzenia wierzchniej warstwy gleby i przerwania parowania,

- w wypadku stwierdzenia objawów uszkodzeń roślin należy zwrócić uwagę na rodzaj uszkodzeń, rozmieszczenie strat (placowe czy równomierne wypadnięcia roślin), ilość pozostałych przy życiu roślin.

Ilość roślin żywych lub z niewielkimi uszkodzeniami określa się w kilku miejscach pola (4-5) wybranych losowo, i polega na policzeniu ilości żywych roślin na powierzchni 1 m2 w każdym z losowo wybranych miejsc. Następnie należy dodać uzyskane wyniki i podzielić przez ilość miejsc, w których dokonaliśmy liczenia. Jeśli na plantacji pozostało mniej niż 150 żywych roślin na 1 m2, plantacja może być zaorana.

Jeśli na plantacji mamy ponad 150 żywych roślin i do tego równomiernie rozmieszczonych należy niezwłocznie dokonać zwiększonego o 10-15% nawożenia azotem oraz bronowania w celu usunięcia martwych, gnijących roślin.

Na plantacjach, gdzie nastąpiło znaczne wypadnięcie roślin, zawsze występuje zwiększone nasilenie zachwaszczenia, dlatego na takich polach zwalczanie chwastów musi być wykonane wcześnie i dokładnie.

Prowadzimy uprawki pielęgnacyjne na łąkach – likwidacja kretowisk, wałowanie. W sprzyjających warunkach wywozimy nawozy organiczne.

(rpf) jp / Źródło: WIR (Grzegorz Wysocki)

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama