fbpx

Podorywka - zabieg rozpoczynający zespół uprawek pożniwnych

Napisał  Sie 03, 2022

Przez wiele lat pierwszym zabiegiem po sprzątnięciu zbóż była podorywka, wykonywana pługiem podorywkowym. Dzisiaj ze względów ekonomicznych wykonuje się go za pomocą różnego rodzaju agregatów.

Termin jej wykonania to okres letni (najczęściej lipiec lub sierpień). Podorywka jest orką płytką. Najczęściej wykonywana jest na głębokość 6–10 cm. Stosunek głębokości do szerokości skiby powinien wynosić 1:2. W przypadku pozostawienia przez kombajn wysokiego ścierniska głębokość podorywki można zwiększyć do 12-15 cm. Taka głębokość jest także korzystna w przypadku planowanego wysiewu na polu międzyplonu ścierniskowego.

Celem podorywki jest poprawa stosunków wilgotnościowych w glebie poprzez przerwanie parowania, przykrycie resztek pożniwnych oraz ewentualnie wysianych nawozów mineralnych lub rozrzuconych nawozów organicznych, poprawę struktury gleby, stworzenie warunków do kiełkowania chwastów oraz zniszczenie niektórych patogenów.

Wielu rolników wybiera tradycyjny zabieg pługiem podorywkowym, który jest chyba najlepszym rozwiązaniem na przykrycie resztek pożniwnych, na które został zastosowany obornik. Dla lepszego odwrócenia skiby, przykrycia obornika i resztek pożniwnych, pługi mogą być wyposażone w przedpłużki lub w łamacze skib.

Odwrócone resztki pożniwne i nawozy przy ograniczonym dostępie tlenu i korzystnych warunkach wodnych ulegają rozkładowi, co w efekcie umożliwia sprawny przebieg procesu humifikacji i powstawanie próchnicy. Wpływa to bardzo korzystnie na zwiększenie żyzności gleby.

O zaletach stosowania obornika w tym okresie pisaliśmy kilka dni temu w artykule „Obornik – najlepszy nawóz organiczny”.

Konieczność wykonania zespołu uprawek pożniwnych została przez nas wskazana w opublikowanym na łamach naszego portalu rolniczego artykule.

(rup)

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!