Co zrobić w przypadku zastrzeżeń do jakości materiału siewnego

Napisał  Mar 26, 2021

Czasami, pomimo zachowania należytych zasad związanych z zakupem materiału siewnego, zdarza się, że pojawiają się zastrzeżenia co do jego jakości. Wówczas nabywcy przysługuje reklamacja. Jak postępować, aby reklamacja była skuteczna?

Nowoczesna, intensywna produkcja roślinna jest nierozerwalnie związana ze stosowaniem kwalifikowanego materiału siewnego. Użycie wysokiej jakości materiału siewnego jest podstawowym warunkiem uzyskania dużych plonów oraz ma znaczenie przy ubieganiu się o dopłaty.

Aby mieć pewność otrzymania materiału siewnego oczekiwanej jakości oraz dopłat do zużytego materiału siewnego należy pamiętać, aby:
- kupować wyłącznie materiał w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu,
- trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną,
- od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ponadto zawsze należy żądać dokumentu sprzedaży – faktury.Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, są zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje wtedy prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyto.

Aby reklamacja była skuteczna należy:
- zachować dowód zakupu materiału siewnego – faktury i etykiety nasienne;
- sprawdzić jakość zakupionego materiału siewnego przed założeniem uprawy – po otwarciu opakowania oceniając jakość materiału, tj. jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia;
- jeżeli w otwartym opakowaniu zaistnieje podejrzenie lub stwierdzenie wady materiału nie należy otwierać kolejnych opakowań – muszą pozostać zabezpieczone w celu ewentualnego pobrania próby , ponieważ reklamuje się całą ilość zakupionego materiału siewnego;
- jeśli wada zakupionego materiału siewnego ujawni się po siewie to na podstawie faktury z numerem partii nasion i/lub etykiety nasiennej, a także stanu plantacji można go reklamować. Wówczas jednym z dowodów jest stan uprawy.

O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w celu przeprowadzenia kontroli i oceny parametrów jakościowych materiału. Wyniki tej kontroli mogą być przydatne w postępowaniu reklamacyjnym.

(rup) jp / Źródło: www.piorin.gov.pl

Udostępnij:

Skomentuj