Wydrukuj tę stronę

Jakie prace polowe wykonujemy w kwietniu

Napisał  Kwi 06, 2021

Kwiecień to czas intensywnych prac w polu – przyroda budzi się do życia, choć zdarzają się jeszcze nocne spadki temperatur. Trzeba wysiać zboża jare, a w oziminach zastosować herbicydy. W kwietniu sadzimy również ziemniaki i usypujemy kopce pod uprawy szparagów.

W kwietniu mijają optymalne terminy siewu zbóż jarych, zatem prowadzimy ich wysiew – rozpoczynamy od owsa i pszenicy jarej, następnie jęczmień i mieszanki zbóż. Nie zapominamy o możliwości wykonania wsiewek seradeli, koniczyny, traw i mieszanek traw z koniczyną w zboża. Ilość wysiewu zbóż w mieszankach obniżamy o 30-40% w porównaniu do siewu czystego i dodajemy nasiona grochu lub peluszki 50-60% mniej niż w siewie czystym. Pamiętamy o zaprawianiu nasion siewnych - to pierwszy krok do uzyskania wysokich i dobrych jakościowo plonów. Po wysiewie można dokonać oprysku na chwasty.

W zależności od przebiegu pogody mogą wystąpić pierwsze uszkodzenia roślin przez oprzędziki. Największe szkody wyrządza oprzędzik pręgowany na plantacjach grochów, począwszy od kiełkujących nasion, liściem i liści. Jeśli stwierdzimy występowanie więcej niż dwóch chrząszczy na 1 m2, powinniśmy dokonać oprysku odpowiednim insektycydem.

Na plantacjach pszenic ozimych, które siane były w optymalnych terminach i dobrze przezimowały, należy rozważyć już możliwość zastosowania herbicydów. Stosunkowo najdłużej będziemy musieli poczekać z zabiegami herbicydowymi na pszenicach późno sianych i o słabej kondycji po zimie. Na tych polach musimy poczekać do wyraźnych oznak regeneracji pszenicy - intensywne zazielenienie, minimum 4-5 liści, faza krzewienia. Zabiegi najlepiej należy wykonać w okresie bez spodziewanych przymrozków.

Plantacje rzepaku, które dobrze przezimowały, nie wymagają pielęgnacji uprawowej, natomiast na plantacjach uszkodzonych przez mróz, bronowanie jest zabiegiem pożądanym, gdyż usuwa uszkodzone części roślin, spulchnia glebę i przyspiesza regenerację roślin. Jeżeli na plantacji występują chwasty rumianowate, przytulia czepna, gwiazdnica, miotła zbożowa, perz, samosiewy zbóż, wówczas niezbędne jest zastosowanie herbicydów wiosną.

Jednym z najgroźniejszych szkodników w rzepaku jest chowacz brukwiaczek, który swoją aktywność i jednocześnie największą szkodliwość przejawia w marcu i kwietniu. Dobór preparatów do jego zwalczania jest bardzo szeroki (większość pyretroidów).

Najważniejsze jednak jest sprawdzenie, czy występuje szkodnik i jakie jest jego nasilenie. Próg ekonomicznej szkodliwości dla tego szkodnika wg IOR w marcu, to 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni, natomiast na początku kwietnia – 6 chrząszczy na 25 roślinach. Jeśli stwierdzimy taką ilość szkodników, należy niezwłocznie wykonać zabieg. Żółte naczynie z wodą na plantacji jest w tym przypadku najlepszym wskaźnikiem pojawienia się szkodników rzepaku.

Kwiecień to również czas sadzenia ziemniaków oraz usypywania kopców w uprawach szparag.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij: