fbpx
Jak uniknąć błędów przy zbiorze kukurydzy na kiszonkę? Agro Brand

Jak uniknąć błędów przy zbiorze kukurydzy na kiszonkę?

Napisał  Wrz 04, 2022

Kiszonka z kukurydzy stanowi wartościowe, wysokoenergetyczne źródło pożywienia dla krów mlecznych. Jednak pod warunkiem, że jest prawidłowo zebrana i zakiszona. W przeciwnym razie uzyskana kiszonka jest złej jakości, a to naraża krowy na szereg chorób, między innymi ketozę.

Wartość pokarmowa kiszonki

W dużej mierze zależy od terminu zbioru kukurydzy, który jest optymalny w momencie uzyskania dojrzałości woskowej ziarna na poziomie około 35% suchej masy. Ziarniak jest wówczas dobrze wypełniony skrobią, a zielonka wystarczająco wilgotna do skutecznego ubicia w silosie. Nie jest również zdrewniała, a więc dobrze trawiona przez krowy.

Jak określić ilość suchej masy?

Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy polega na ustaleniu linii mlecznej w ziarniaku kukurydzy poprzez ich regularną obserwację. W momencie, gdy linia mleczna znajduje się w 1/3 wysokości ziarniaka (od góry), to przyjmuje się, że zawartość suchej masy w zielonce wynosi 32-33%. Kiedy linia mleczna znajduje się w środku ziarna, to jego połowę zajmuje tak zwana skrobia szklista, a drugą skrobia mączysta. To jest optymalny termin zbioru kukurydzy na kiszonkę. Gdy linia mleczna znajduje się w 2/3 wysokości ziarniaka (od góry), ziarno jest trudne do rozdrobnienia.

Znacznie pewniejsze rezultaty w określeniu optymalnego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę daje posłużenie się kuchenką mikrofalową. Skoszoną zielonkę z różnych miejsc (około 2kg) należy wymieszać i zostawić 1kg. Z tej ilości na wadze kuchennej odważamy 100g zielonki. Próbkę z tacką umieszczamy w kuchence mikrofalowej nastawionej na 400-600 W. Do kuchenki wstawiamy szklankę do połowy wypełnioną wodą. Po 10 minutach ogrzewania otwieramy kuchenkę, aby wyparowała woda. Ponownie ogrzewamy próbkę przez 5 minut. Znowu otwieramy kuchenkę, by wyparowała woda. Następnie zamykamy i ogrzewamy przez 1 minutę, otwieramy, zamykamy i ogrzewamy przez kolejną 1 minutę. Postępujemy tak 2-3 razy. Po każdej minucie ważymy próbkę i gdy jej masa się nie zmienia, to uzyskany wynik jest zawartością suchej masy. Jeżeli ze 100 gramów zostało 35 gramów, to zielonka zawiera 35% suchej masy.

Aby przygotowana kiszonka była wysokiej jakości, oprócz właściwego terminu zbioru, równie ważne jest odpowiednie pocięcie zakiszanej masy na sieczkę długości około 1 cm. Do rozdrobnienia ziarniaków niezbędne są sprawne wałki w sieczkarniach.

Przy braku dobrych maszyn do zbioru, nie zapewniających dobrego rozdrobnienia ziarniaków kukurydzy, lepiej zbierać ją nieco wcześniej, przy zawartości 32-33% suchej masy. Zasada ta dotyczy również zbierania kukurydzy zakiszanej w pryzmach - wówczas łatwiej ją ugnieść. Mając do dyspozycji silosy, zbieramy ją oczywiście w fazie optymalnej, czyli przy zawartości 35% suchej masy.

(ru) jm / Opr. na podst. materiałów MODR

Udostępnij: