Wydrukuj tę stronę

Coraz więcej województw zagrożonych suszą rolniczą

Napisał  Cze 16, 2021

Susza rolnicza swoim zasięgiem obejmuje coraz większe obszary Polski. Obecnie występuje już w siedmiu województwach i czterech uprawach.

Z najnowszego raportu IUNG-PIB wynika, że susza rolnicza jest obecna w siedmiu województwach: zachodniopomorskim, lubelskim, pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz mazowieckim.

W badanym okresie, tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2021 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw:
- zbóż jarych - suszę w tych uprawach odnotowano w 170 gminach (6,86% gmin Polski) na obszarze 2,01% gruntów ornych kraju.
- zbóż ozimych - w tych uprawach suszę notowano w 107 gminach (4,32% gmin Polski) na obszarze 0,78% gruntów ornych kraju.
- truskawek – suszę notowano w 60 gminach (2,42% gmin Polski) na obszarze 0,48% gruntów ornych kraju.
- krzewów owocowych – susza wystąpiła w 51 gminach (2,06% gmin Polski) na obszarze 0,34% gruntów ornych kraju.

W kwietniu w południowo-wschodniej części kraju notowano wysokie opady od 60 do 120 mm (tj. ok. 140% normy wieloletniej). W środkowej Polsce również opady były wysokie, chociaż mniejsze niż w południowo-wschodniej części kraju, wynoszące w od 30 do 60 mm, stanowiące na tych terenach 90-140% normy. W północnych rejonach Polski były najniższe od 20 do 30 mm a miejscami notowano opady o wielkości nawet poniżej 20 mm i na tych obszarach stanowiły od 40 do ponad 90% normy.

W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane. Najmniejsze stwierdzono w północno-zachodnich i południowo wschodnich obszarach Polski wynoszące od 40 do 60 mm i na tych terenach stanowiły 90-100% normy, a na Wyżynie |Lubelskiej, Polesiu Zachodnim i Wołyńskim notowano opady o wielkości tylko 70% normy wieloletniej. Natomiast znacznie wyższe opady od 60 do aż 120 mm notowano w szerokim pasie biegnącym od południowo-zachodnich po północno-wschodnie tereny kraju. Wysokie opady od 100 do ponad 200 mm notowano w Sudetach, w Beskidach Zachodnich oraz w Karpatach. Na przeważającym terenie kraju opady tegorocznego maja stanowiły od 100 a miejscami nawet 150% normy wieloletniej.

W pierwszej dekadzie czerwca na terenie całego kraju notowano bardzo małe opady atmosferyczne nie przekraczające 5 mm, a w niektórych miejscach w ogóle nie wystąpiły. Tylko na terenie Pojezierza Iławskiego, na Równinie Warmińskiej, na Garbie Lubawskim, na Wyżynach: Woźnicko-Wieluńskiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Śląskiej, na Pogórzu Środkowobeskidzkim i Zachodniobeskidzkim oraz w niektórych miejscach Pojezierza Wielkopolskiego notowano nieco większe opady od 5 do 15 mm.

Niedobory wody dla roślin uprawnych od 11 kwietnia do 10 czerwca były bardzo zróżnicowane. Największy deficyt wody odnotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie stwierdzono wystąpienie suszy powodującej obniżenie polonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich warunkach pogodowych w czterech uprawach. Susza rolnicza w województwie zachodniopomorskim objęła zboża jare, zboża ozime, truskawki i krzewy owocowe.

W województwie lubelskim suszę notowano w trzech uprawach (zboża jare, zboża ozime i truskawki), w łódzkim i pomorskim w dwóch (zboża jare i zboża ozime), natomiast w warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim w oraz mazowieckim po jednej uprawie (zboża jare). Najmniejsze niedobory wody występują w zachodniej, południowej Polsce oraz na Mazowszu i na obszarze Żuław Wiślanych.

(rpf) jp / Źródło: IUNG

Udostępnij: