14,6°C

reklama

Aktualności

  1. dopłaty / dotacje / kredyty / ubezpieczenia
reklama
Rozpoczęły się naloty motyli omacnicy prosowianki na plantacje kukurydzy fot. Adobe Stock

Rozpoczęły się naloty motyli omacnicy prosowianki na plantacje kukurydzy

Napisał  Cze 19, 2021

W okolicach Rzeszowa i Wrocławia na plantacjach kukurydzy odłowiono pojedyncze motyle omacnicy prosowianki do pułapek świetlnych – informuje Instytut Ochrony Roślin. Powoli należy szykować się do zabiegu biologicznego zwalczania jaj tego szkodnika.

Omacnica prosowianka jest motylem, którego długość ciała dochodzi do 15 mm u samic oraz do 12 mm w przypadku samców. Jaja motyla są płaskie, lekko owalne, wielkości około 0,7–1,2 mm. Gąsienice przechodzą przez pięć stadiów larwalnych, z których pierwsze osiąga długość ciała do 1–2 mm, natomiast piąte do 19–25 mm. Ciało jest barwy brunatnożółtej lub jasnobrązowej ze słabo zaznaczonymi brązowymi plamkami.

Gąsienice w blaszkach liściowych wyjadają niewielkie otworki. Wgryzają się w nerw główny liścia, co może powodować jego zasychanie. We wiechach wyjadają pylniki i pyłek z kłosków. Żerując wewnątrz osi wiechy prowadzą do jej łamania się. Na kolbach przegryzają świeże znamiona kolb oraz wyjadają formujące się ziarniaki. Wgryzają się także w osadkę oraz w nasadę kolby, co powoduje obrywanie się i opadanie jej na glebę.

Gąsienice żerując w łodygach uszkadzają wiązki przewodzące, co powoduje zakłócenie bądź całkowite zatrzymanie przepływu wody i substancji odżywczych z korzeni do górnych części rośliny. Łodygi ulegają złomom powyżej lub poniżej kolby. Z miejsc żerowania wysypują się białawe trociny.

Do odłowu motyli stosuje się pułapki feromonowe zwabiający osobniki męskie, a także pułapki świetlne odławiające samce oraz samice. Oba rodzaje pułapek instaluje się w czerwcu przy plantacji kukurydzy lub w pasie brzeżnym uprawy na wysokości nie większej niż 1,7 m nad ziemią.

Na 1 ha kukurydzy powinny przypadać 1–2 pułapki oddalone od siebie o co najmniej 50 metrów. Pułapki świetlne umieszcza się tak, aby źródło światła znajdowało się zawsze nad łanem. Wystarczająca jest jedna pułapka o małej mocy (świetlówki 12 Wat) na dane pole. Wraz ze wzrostem roślin należy podwyższać położenie źródła światła.

Inną metodą ustalenia terminu zwalczania omacnicy prosowianki jest analiza na obecność złóż jaj szkodnika. Polega ona na systematycznym obserwowaniu od czerwca do sierpnia roślin kukurydzy pod kątem występowania na nich jaj oraz pustych osłonek jajowych. Należy w tym celu, co najmniej dwa razy w tygodniu przeglądać po 50 kolejnych roślin w rzędzie w czterech miejscach plantacji (w sumie 200 roślin) na obszarze 1 hektara. Z każdym kolejnym hektarem liczbę roślin zwiększa się o co najmniej 10 sztuk (im ich więcej, tym analiza dokładniejsza).

Termin zabiegów chemicznego zwalczania gąsienic z reguły przypada w okresie rozwijania przez rośliny wiech do fazy kwitnienia (faza rozwojowa w skali BBCH 51–65), w czasie, gdy z licznie złożonych złóż jaj rozpoczną się wylęgi szkodnika. Pierwsze opryskiwanie roślin przypada pod koniec pierwszej lub na początku drugiej dekady lipca, gdy rozpoczyna się liczny wylęg gąsienic ze złóż jaj.

Drugi zabieg (podstawowy termin zwalczania gatunku) przeprowadza się 7–10 dni później, co ma miejsce pod koniec drugiej lub na początku trzeciej dekady lipca, w czasie masowych wylęgów szkodnika. Na obszarach, na których owad uszkadza do 30% roślin, wystarcza zwykle jeden zabieg, wykonany w podstawowym (drugim) terminie zwalczania gatunku.

W okresie woskowej dojrzałości ziarniaków (BBCH 83–85) stwierdzenie 15% roślin uszkodzonych w uprawie na ziarno lub 30–40% w uprawie na CCM i kiszonkę wskazuje na potrzebę biologicznego lub chemicznego zwalczania szkodnika w roku przyszłym.

Zwalczanie interwencyjne omacnicy będzie również uzasadnione, gdy w trakcie bieżących analiz wykonywanych w okresie czerwca i lipca stwierdzi się obecność 6–8 złóż jaj na 100 roślin.

Do walki chemicznej z omacnicą w kukurydzy można wykorzystać m.in. preparaty: Arkan 050 CS, Karate 2,5 WG, Karate Zeon 050 CS, LambdaCe 050 CS, Proteus 110 OD, Rumo 30 WG, Sakarb 30 WG, Sparviero, Steward 30 WG, Wojownik 050 CS.

(rup) jp / Źródło: piorin.gov.pl

Udostępnij:

Skomentuj