1/3

Susza rolnicza w 13 uprawach. Najbardziej zagrożona kukurydza

Napisał  Sie 04, 2021

Susza rolnicza występuje obecnie na całym obszarze kraju, niedobory wody odnotowane zostały dla 13 upraw. Największe niedobory wody występują w uprawach kukurydzy.

Najnowszy raport suszowy IUNG, tj. od 1 czerwca do 31 lipca, potwierdza występowanie suszy rolniczej we wszystkich województwach Polski.

Deficyt wody został odnotowany w 13 uprawach:

kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, zbóż jarych, zbóż ozimych, ziemniaka, buraka cukrowego, krzewów owocowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, tytoniu, truskawek, chmielu, drzew owocowych.

W porównaniu do ostatniego raportu, udział suszy we wszystkich wyżej wymienionych uprawach zwiększył się. Najgorzej w tej chwili sytuacja przedstawia się w uprawach kukurydzy na ziarno i kiszonkę – tam niedobór wody jest największy.W przypadku województw największe niedobory wody odnotowano w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim, w których susza wystąpiła w 13 uprawach.

Nieco mniejsza wystąpiła w województwie mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, gdzie stwierdzono ją w 11-12 uprawach. Suszę stwierdzono także w województwie łódzkim, świętokrzyskim, lubuskim, opolskim i podlaskim dla 7 upraw. Natomiast w województwach dolnośląskim oraz małopolskim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę dla czterech upraw.

Szczegóły:

kukurydza na ziarno – suszę odnotowano w 1045 gminach, tj. 42,19% gmin w Polsce. Nastąpiło zwiększenie o 22,13 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 10,63% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 7,87 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

kukurydza na kiszonkę – susza wystąpiła w 1045 gminach, tj. 42,19% gmin Polski. Nastąpiło zwiększenie o 22,13 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 10,63% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 7,87 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

krzewy owocowe – suszę stwierdzono w 791 gminach, tj. 31,93% gmin Polski. Nastąpiło zwiększenie o 16,99 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 9,99% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 7,49 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

rośliny strączkowe – susza została odnotowana w 681 gminach, tj. w 27,49% gmin Polski. Nastąpiło zwiększenie o 16,79 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 7,53% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 6,17 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

warzywa gruntowe – suszę zanotowano w 347 gminach, tj. 14,01% gmin w Polsce. Nastąpiło zwiększenie o 11,59 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,95% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 2,78 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

zboża jare – susza wystąpiła w 321 gminach, tj. 12,96% gmin Polski. Nastąpiło zwiększenie o 4,85 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,43% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 1,46 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

tytoń – suszę odnotowano w 321 gminach, tj. 12,96% gmin Polski. Nastąpiło zwiększenie o 10,58 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 3,29% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 3,09 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

truskawki – susza została stwierdzona w 186 gminach, tj. 7,51% gmin Polski. Nastąpiło zwiększenie o 5,9 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Notowano ją na obszarze 0,98% gruntów ornych kraju, odnotowano zwiększenie tego obszaru o 0,91 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania.

zboża ozime – susza wystąpiła w 179 gminach, tj. 7,23% gmin Polski. Nastąpiło zwiększenie o 3,84 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,84% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 0,59 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

chmiel – susza została odnotowana w 179 gminach, tj. 7,23% gmin Polski. Nastąpiło zwiększenie o 6,99 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.

ziemniak – suszę stwierdzono w 165 gminach, tj. 6,66% gmin Polski. Suszę notowano na obszarze 0,8% gruntów ornych kraju.

drzewa owocowe – suszę odnotowano w 110 gminach, tj. 4,44% gmin Polski. Nastąpiło zwiększenie o 3,96 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,47% gruntów ornych kraju Odnotowano zwiększenie o 0,46 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania.

burak cukrowy – susza wystąpiła w 35 gminach, tj. 1,41% gmin Polski. Suszę notowano na obszarze 0,26% gruntów ornych kraju.W okresie od 1 czerwca do 31 lipiec br. na terenie kraju wystąpiło zwiększenie deficytu wody dla roślin uprawnych średnio o 23,9 mm w stosunku do poprzedniego monitorowanego okresu.

(rup) Julianna Makowska-Pąk / Źródło: IUNG

Udostępnij:

Skomentuj