fbpx

Potrzebne zmiany w programie wapnowania gleb

Napisał  Lis 05, 2021

O wprowadzenie zmian w Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie wnioskował 28 października 2021 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wnioski zgłoszone podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r.

Adresatami wniosku jest Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Ogromną pomoc dla rolników w przywracaniu właściwego pH gleby stanowi wapnowanie, sprzyjające zarówno jakości upraw rolniczych, jak też środowisku.

Obecnie kwota dotacji zależna jest od wielkości gospodarstwa i wynosi 300zł/t dla gospodarstw najmniejszych, 200 zł/t dla gospodarstw posiadających od 25 do 50 ha i 100 zł/t dla gospodarstw o powierzchni 50 do 75 ha użytków rolnych.

Potrzeba rewaloryzacji

Obecnie obowiązujące zasady wsparcia wapnowania gleb dyskryminują większe gospodarstw rolne i nie uwzględniają szybko rosnących cen nawozów wapniowych. Ze względu na gwałtowny i nie spotykany wcześniej wzrost cen nawozów, rewaloryzacji powinna zostać poddana stawka pomocy.

Pomoc nie dla dużych gospodarstw

Większe gospodarstwa ze względu na ich powierzchnię są wyłączone z pomocy. W ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych należy znieść limit powierzchniowy i objąć programem wszystkie gospodarstwa i wszystkie grunty.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

Udostępnij: