fbpx
Dopłaty do łąk kwietnych fot. Adobe Stock

Dopłaty do łąk kwietnych

Napisał  Sty 04, 2022

Rolnicy zajmujący się uprawą będą mogli wnioskować o dopłaty do zakładania łąk kwietnych, tzw. pasów kwietnych. Dofinansowanie będzie możliwe do pozyskania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Aktualna wersja projektu została na lata 2023-2027 została opublikowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z publikacji wynika, że od 2023 roku zainteresowani rolnicy będą mogli wnioskować o dofinansowanie na zakładanie tzw. pasów kwietnych na guntach uprawnych.

Jaka będzie kwota dofinansowania?

Na czym polega interwencja?

Dla kogo dofinansowanie w ramach interwencji?

Jakie są wymogi?

Jakie są ograniczenia?

Jaka będzie kwota dofinansowania?

Dotacja na założenie i utrzymanie łąki kwietnej będzie wynosić do 4207 zł za hektar i będzie możliwość jej otrzymywania przez pięć lat.

Na różnorodność biologiczną negatywny wpływ mają między innymi czynniki takie jak postępująca intensyfikacja rolnictwa, porzucanie działalności rolniczej lub poszerzanie areału gruntów ornych kosztem areału trwałych użytków zielonych. Utrata różnorodności biologicznej wpływa na zanikanie specyficznych usługi ekosystemowe (np. zapylanie), które są zarazem elementem niezbędnym do przeprowadzenia wielu rodzajów uprawy.

Interwencja zaplanowana na lata 2023-2027 ma na celu wzbogacenie bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego, a także zapewnienie miejsca bytowania dla organizmów pożytecznych oraz niezbędnej dla nich bazy pokarmowej, obejmuje owady zapylające oraz ptaki krajobrazu rolniczego. Zaplanowano wsparcie obejmujące około 700 hektarów.

Na czym polega interwencja?

Działanie w ramach interwencji „Wieloletnie pasy kwietne” polega na zakładaniu i utrzymywaniu wieloletnich, śródpolnych pasów kwietnych. Oczekiwane efekty tego działania to wzbogacanie bioróżnorodności krajobrazu wiejskiego, a także ograniczanie szkodliwych monokultur oraz wspieranie zapylaczy i innych pożytecznych organizmów.

Dla kogo dofinansowanie w ramach interwencji?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla posiadających gospodarstwa rolnych o łącznej powierzchni gruntów rolnych przekraczających jeden hektar. Warunkiem wypłaty środków jest też zobowiązanie prowadzenia pasów kwietnych przez okres co najmniej pięciu lat. Z płatności wyłączone są działki o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha.

Jakie są wymogi?

Minimalne wymiary pasa kwietnego muszą wynosić 35 metrów długości oraz szerokość od 3 do 9 metrów. Istotne jest też, że minimalna odległość pomiędzy pasami kwietnymi musi wynosić 50 metrów.

Istotny jest też termin wysiewu mieszanki nasion, musi być to jesień poprzedzająca rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania lub wiosna w pierwszym roku realizacji zobowiązania, a raz w roku musi zostać skoszone minimum 50 procent roślinności pasów kwietnych.

Pas kwietny musi składać się co najmniej z dziesięciu gatunków rodzimych roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich, a to wskazuje, że nasiona na pasy kwietne mogą być uprawiane na terenach, które odznaczają się niższą klasą gleby.

Rolnicy, którzy podejmują działanie muszą również sporządzić plan działalności rolnośrodowiskowej. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest też zachowanie w gospodarstwie elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, stanowiących ostoje przyrody, należy też zachować drzewa i krzewy istniejące w obrębie pasa kwietnego.

Jakie są ograniczenia?

W projekcie są również pewne ograniczenia, np. na pasy kwietne nie będzie można przekształcać istniejących trwałych użytków zielonych, a w samym obrębie pasa nie można przeorywać gleby i stosować nawozów naturalnych i mineralnych oraz prowadzić wypasu zwierząt. W przypadku skorzystania z dofinansowania nie będzie można stosować środków ochrony roślin oraz osadów ściekowych.

Pasów kwietnych nie będzie też można stosować jako drogi dojazdowe ani wykorzystywać jako miejsce parkowania maszyn i urządzeń rolniczych. Nie będą też mogły służyć jako miejsce na składowanie obornika i odpadów oraz siana i słomy.

Pełną treść projektu można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(rup)

Udostępnij:

2 komentarzy

  • Pan
    Link do komentarza Pan niedziela, 15 maj 2022 09:27

    Bez sensu ze tylko dla rolnikow. Ja mieszkam na wsi, mam pol hektara pola za moja dzialka z domem. Obrabia sobie je okolivzny rolnik od ponad 10 lat. Z checiia bym taka łąkę zasial i niech sobie rosnie i mi ladnie z okien wyglada. Raz w roku moge skosic to nie zaden problem. No ale rolnikiem nie jestem.

  • ewa
    Link do komentarza ewa środa, 05 styczeń 2022 22:35

    idea piękna ale czy znajdzie chętncyc

Skomentuj

Rzuć na to okiem!

Rolnictwo to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Z tego względu osoby działające na tym obszarze ciągle spotykają jakieś zmiany, za którymi samemu niekiedy trudno nadążyć. Właśnie w tym celu powstał portal rolniczy Okiem Rolnika. Udostępniamy wieści dotyczące najbardziej interesujących tematów, sprawdzamy otrzymane informacje oraz kondensujemy je w artykuły, które w przystępny sposób dostarczają wiadomości rolnikom. Dzięki temu nie muszą szukać tekstów na innych portalach niezwiązanych z tym obszarem. Wystarczy, że wejdą na naszą stronę - Okiem Rolnika to rzetelne źródło wszystkich informacji, które pojawiają się w obszarze rolnictwa.

Okiem Rolnika - Twoje źródło wiadomości rolniczych

Portal Okiem Rolnika tworzą osoby, którzy zbierają wiadomości z Polski i innych krajów dotyczące interesujących treści. Śledząc naszą stronę, będziesz na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami w prawie, zmianami na rynkach, spadkami i wzrostami wynagrodzeń, dofinansowań oraz cen produktów bądź sprzętu, chorobami atakującymi rośliny oraz zwierzęta, a także wpływie sytuacji politycznej na polskie i zagraniczne rolnictwo. Ponadto udostępniamy informacje na temat aktualnych wydarzeń.

Dostarczamy również wiedzy początkującym, jak i doświadczonym rolnikom w zakresie wielu różnych kwestii, jak uprawa roli, hodowla zwierząt, skup płodów rolnych, użytkowanie maszyn czy dofinansowania systemów montowanych w gospodarstwach. Z nami nie musisz obawiać się żadnego tematu - wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na portalu Okiem Rolnika. Dbają o to osoby z pasji do rolnictwa.

Nie ograniczamy się jednak jedynie do tematów okołorolniczych. Na naszym portalu znajdziesz także teksty dotyczące zdrowia i wpływu różnych składników na organizmy zwierząt oraz ludzi, motoryzacyjnych nowinek czy innowacji z zakresu elektroniki. Połączenie wielu różnych tematów sprawia, że Okiem Rolnika ma nie tylko charakter informacyjny, ale również dydaktyczny oraz rozrywkowy.