fbpx
Szkodniki magazynowe zbóż - jak rozpoznać i zwalczać? fot. Adobe Stock

Szkodniki magazynowe zbóż - jak rozpoznać i zwalczać?

Napisał  Lut 25, 2022

Wraz ze wzrostem temperatury i ocieplaniem się klimatu w wielu magazynach składowane są zboża, które w dużym stopniu narażone bywają na zasiedlenie przez owady oraz roztocza.

W przypadku pojawienia się wspomnianych szkodników zbóż w magazynach należy jak najszybciej pozbyć się ich, aby ograniczyć ich rozmnażanie się, a jednocześnie uniknąć pogorszenia się jakości zboża.

Szkodniki magazynowe zbóż – zwalczanie

Niezwykle istotne jest utrzymanie prawidłowej temperatury, a także wilgotności powietrza w magazynie, w którym przechowywane jest zboże. To aspekt, który powinien być regularnie monitorowany, dzięki czemu będzie możliwe zapobieganie pojawieniu się owadów oraz roztoczy w przechowywanych ziarnach. Warto wiedzieć, że słońce, ogrzewając ściany magazynów, a co za tym idzie przylegające do nich warstwy zboża, w dużym stopniu stwarza idealne warunki bytowania i rozwoju szkodników zbóż magazynowych.

Następstwem wspomnianego wzrostu temperatury jest szybka migracja wilgoci w masie ziarnowej przedostająca się z miejsc chłodniejszych do tych o nieco wyższej temperaturze. Proces ten odbywa się aż do momentu wykroplenia się pary wodnej na wewnętrznych ścianach magazynu. Zarówno podwyższona wilgotność, jak i temperatura są czynnikami idealnymi dla żerowania i rozmnażania się szkodników magazynowych zbóż, których rozwój w temperaturach poniżej 4 stopni Celsjusza byłby niemożliwy.

Szkodniki zbóż w magazynach – ograniczenie występowania

W celu ograniczenia występowania szkodników zbóż magazynowych zaleca się stosowanie na ziarno preparatów z grupy związków fosforoorganicznych. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na bezpieczeństwo, a przede wszystkim skuteczne rozprowadzenie preparatu należy zlecić przeprowadzenie zabiegu specjalistycznej firmie. Przed wspomnianym działaniem trzeba dokładnie uszczelnić magazyn, tak by wypuszczony do niego gaz był w stanie osiągnąć należyte stężenie.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego też po wykonanym zabiegu zboże powinno zostać dokładnie przewietrzone, tak by substancja aktywna osiągnęła poziom niezagrażający życiu czy też zdrowiu. Sytuacja wygląda identycznie również w przypadku aplikacji pirimifosu metylowego w postaci cieczy. Substancja ta nakładana jest na ziarno, a w kolejnym etapie aktywnie paruje, dlatego też istotne będzie dokładne wywietrzenie pomieszczenia.

Pamiętaj jednak, że po wspomnianym zabiegu dezynsekcji gazowej zboże nie jest chronione przed ponownym atakiem szkodników. W tym celu należy zastosować preparaty zawierające pyretroidy. Wspomniane substancje działają na szkodniki w sposób kontaktowy i chronią ziarno w zależności od dawki i czasu stosowania przez okres od kilku miesięcy do nawet roku. Preparaty z pyretroidami można stosować w temperaturze od 5 aż do 25 stopni Celsjusza.

W szybki sposób niszczą one chrząszcze oraz roztocza, działając na szkodniki bezpośrednio. Niewątpliwym plusem jest możliwość przeznaczenia zboża do sprzedaży na konsumpcję, a także na paszę już następnego dnia po zabiegu. Zaleta ta wynika z faktu, że pyretroidy charakteryzują się niską toksycznością dla człowieka oraz innych kręgowców, a sama zawartość substancji aktywnej po aplikacji jest niewielka. Co więcej, po przeprowadzeniu zabiegu zboże zachowuje swoją wysoką jakość handlową, z uwagi na fakt, że szkodniki zostają wytępione natychmiast po ich pojawieniu się, jeszcze przed etapem żerowania i rozmnażania się.

Szkodniki magazynowe – zwalczanie to konieczność!

Warto wiedzieć, że w ziarnie wolnym od szkodników nie ulega zmianie jakość białka, a także zachowany zostaje swoisty zapach. Zabezpieczenie zboża nie ma w żadnym stopniu negatywnego wpływu na jakość wypiekową mąki, która otrzymywana jest z ziarna po aplikacji. Aby poprawnie wykonać zabieg, należy posługiwać się urządzeniem utrzymującym stałe wysokie ciśnienie podczas opryskiwania.

Sprawia to, że nawet niewielka ilość cieczy użytkowej zostaje równomiernie rozprowadzona w ziarnie, dzięki czemu zwalcza bytujące w niej szkodniki z jednakową skutecznością. Pamiętaj, że zabezpieczając zboże przed szkodnikami magazynowymi, środki ochrony roślin zawierające substancje czynne o różnym mechanizmie działania należy stosować w sposób rotacyjny, tak by nie dopuścić do wytworzenia się odporności owadów.

(rpf)

Udostępnij: