fbpx
Nowe odmiany roślin pastewnych fot. Adobe Srock

Nowe odmiany roślin pastewnych

Napisał  Mar 13, 2022

Rośliny pastewne charakteryzuje stosunkowo duża masa otrzymywana z jednostki powierzchni oraz bardzo korzystny skład chemiczny pod kątem odżywczym.

Nowe odmiany podawawe są cyklicznie przez Komisję do spraw Rejestracji Odmian Pastewnych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, która 8 lutego 2022 roku odbyła pierwsze posiedzenie w kadencji 2022-2025. Posiedzienie to odbyło się w formule online, która stała się niemalże standardem ze względu na panującą na świecie pandemię koronawirusa.

W dniu 8 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022-2025. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Wcześniej odbyło się spotkani on-line członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin pastewnych i soi, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem prof. Jerzego Księżaka (IUNG-PIB Puławy), w jej trakcie zaopiniowano zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisania i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian roślin pastewnych i soi.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 14 następujących odmian:

Groch siewny
- Colin, (d. DS 18133) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Łubin wąskolistny
- SM Orion, (d. PRH 112/19) - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Soja
- Adelfia. Odmiana późna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Asterix, (d. SM SR17045). Odmiana średniopóźna; zgłaszający: farmsaat Polska sp. z o.o.
- ES Bachelor, (d. ESG1813). Odmiana późna; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
- GL Susanna, (d. GL306). Odmiana późna; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Pamela, (d. SZD P6301), Odmiana wczesna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Pula (d. SMSJ201). Odmiana późna; zgłaszający: farmsaat Polska sp. z o.o.
- (d. BAUP 19.2023). Odmiana średniopóźna; zgłaszający: SZB Polska sp. z o.o. sp. j.

Koniczyna łąkowa/ koniczyna czerwona
- MHR Nela (d. MHR-NKO-0518). Odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Lucerna siewna
- Legumy (d. L2794). Odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS

Seradela pastewna
- Igela, Odmiana pastewna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Rzodkiew oleista
- Giewont (d. Raph-3). Odmiana pastewna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.
- Rolterra (d. ROL 400). Odmiana pastewna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS" sp. z o.o.
- Wiktor (d. Raph-7). Odmiana pastewna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.

Skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022-2025 prezentuje się następująco:
- dr inż. Krzysztof Gawęcki - Wiceprezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie,
- prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
- dr hab. Roman Krawczyk – Pracownik naukowy Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
- prof. dr hab. Jerzy Księżak - Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
- dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP - Pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
- prof. dr hab. Agnieszka Płażek - Pracownik naukowy Katedry Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
- dr hab. Jacek Sosnowski, prof. UPH - Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
- prof. dr hab. Piotr Stypiński - Pracownik naukowy Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- prof. dr hab. Karol Wolski - Kierownik Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
- prof. dr hab. Grzegorz Żurek - Kierownik Zakładu Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Prof. Jerzy Księżak został wybrany na przewodniczącego Komisji, prof. Piotr Stypiński na jego zastępcę na początku posiedzienia.

(rup) pp / Źródło: COBORU

Udostępnij:

Skomentuj