fbpx
Wydrukuj tę stronę

Susza 2022: Deficyt wody na terenie całego kraju

Napisał  Lip 28, 2022

Od 21 maja do 20 lipca 2022 roku, czyli siódmym tegorocznym okresie raportowania średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -106 mm – informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Praktycznie na terenie całego kraju występował deficyt deficyt wody dla roślin uprawnych, a duże niedobory zostały stwierdzone również w poszczególnych regionach Polski. Z taką sytuacją mamy do czynienia na terenie Niziny Wielkopolskiej oraz na Lubuskim Przełomie Odry od -160 do -189 mm, a także w Kotlinie Sandomierskiej i na Pobrzeżu Słowińskim od –160 do –179 mm.

Niedobory wody w dużej części kraju wynosiły od -120 do -159 mm, z mniejszym stopniem niedoborów mielismy z kolei do czynienia na terenie Pojezierza Mazurskiego, we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, na Przedgórzu Sudeckim, na Wyżynie Śląskiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Małopolskiej, Lubelskiej oraz na Nizinie Podlaskiej, gdzie wynosiły od 0 do -119 mm.

Na podstawie występujących warunków wilgotnościowych IUNG w omawianym okresie raportowania, ogłosił wystąpienie suszy rolniczej na terenie całej Polski. Suszę stwierdzono w uprawach: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, zbóż jare i ozime, warzywa gruntowe, tytoń, truskawki, drzewa owocowe, ziemniak oraz chmiel.

W uprawach kukurydzy na ziarno i na kiszonkę na terenie Wielkopolski susza została zanotowana łącznie w 164 gminach, w tym w 134 w uprawach krzewów owocowych oraz w 86 uprawach roślin strączkowych.

Problem dotyczy również wilgotoności gleby, bardzo źle jest bowiem w głębszych warstwach gleby, zwłaszcza w Wielkopolsce, gdzie wilgotność gleby na głębokości 28 cm wynosi prawie w całym województwie zaledwie ok. 20%. Z podobną sytuacja mamy też do czynienia w województwie łódzkim i lubuskim.

Skalę suszy oraz brak wody odzwierciedla również stan wód w rzekach, który układa się w większości polskich rzek w strefie wód niskich. Na Warcie stan wody w Poznaniu podczas pomiaru wykonanego 26 lipca 2022 roku wykazał jedynie 121 centymetrów. Sytuacja jest więc dramatyczna.

Strefa wody niskiej przeważa z kolei w dorzeczu Odry, a najwcześniej, bo już w maju, susza zaznaczyła się w zlewni Warty i środkowej Odry. Z większą niż zwykle ilośćią też ostrzeżeń przed suszą miliśmy do czynienia r również w dorzeczu Wisły, w przypadku której najtrudniejsza sytuacja jest na wschodzie kraju, a susza hydrologiczna już od dłuższego czasu występuje w zlewniach Sanu, Bugu i Wkry.

Prognozy wskazują, że najbliższe dni nie będą aż tak upalne, jednak temperatury nadal będą bardzo wysokie bo sięgające 30°C temperatury, pojawić ma się też deszcz i burze, ale nierównomierny rozkład opadów i gwałtowny przebieg zjawisk nie poprawi sytuacji pod kątem suszy, a jedynie chwilowo i lokalnie zatrzyma jej pogłębianie się.

Tegoroczne żniwa już się rozpoczęły, widoczne są znaczące obniżki plonów z powodu niedostatecznych ilości opadów, a rolnicy są pełni obaw o przyszłość swoich gospodarstw. Wielkopolska Izba Rolnicza wobec tak trudnej sytuacji hydrologicznej na terytorium całego kraju, zwróciła się 27 lipca 2022 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o jak najszybsze uruchomienie aplikacji suszowej oraz zabezpieczenie środków na pokrycie strat gospodarstw rolnych. Na dzień dzisiejszy aplikacja suszowa została już uruchomiona.

(rup) kp / Źródło: IUNG, WIR

Udostępnij: