fbpx
Badanie pozostałości pestycydów w żywności – jak je wykonać? fot. Materiały promocyjne

Badanie pozostałości pestycydów w żywności – jak je wykonać?

Napisał  Lis 15, 2022

Do głównych środków ochrony roślin, stosowanych w sadownictwie, rolnictwie i warzywnictwie, zalicza się pestycydy. Zastosowanie ich ma na celu zminimalizowanie lub eliminację groźnych dla upraw szkodników, chorób i chwastów. W zależności od potrzeb i problemu zastosowanie mają różne rodzaje preparatów. / materiał promocyjny

Dynamiczny rozwój branży chemicznej połączony z rosnącym zapotrzebowaniem na stosowanie pestycydów na uprawach rolnych w celu zwiększenia efektywności plonów spowodowały, że kwestie związane z bezpieczeństwem stosowania środków ochrony roślin stały się niezwykle ważne i podlegają szczegółowym regulacją.

Niezwykle ważną kwestią przy stosowaniu pestycydów jest dokładne zapoznanie się z zaleceniami producenta i nieprzekraczanie zalecanych dawek danego preparatu oraz zachowanie odpowiedniego czasu od zastosowania do zbioru. Niestosowanie się do zaleceń może spowodować, że normy dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów zostaną przekroczone, a co za tym idzie, produkty rolne nie zostaną dopuszczone do sprzedaży dla konsumentów.

Pobieranie próbek do badania na obecność pestycydów

Aby sprawdzić, czy dany produkt, na którym stosowano środki ochrony roślin, może trafić do sprzedaży, musi zostać poddany badaniu na pozostałości pestycydów. Aby wykonać takie badanie, należy pobrać próbkę. Sposób pobrania próbki to niezwykle istotny etap przed analityczny, który może rzutować na rzetelny wynik badania. Aby mieć pewność, że próbki, które zostano poddane badaniu na obecność pestycydów, zostano właściwie pobrane. Warto zlecić pobranie ich doświadczonym próbkobiorcom z Instytutu Agronomicznego Fertico.

Oznaczenie pozostałości pestycydów jest dość złożone i składa się z kilku etapów:

  • Etap pierwszy obejmuje proces homogenizacji pobranej próbki poprzez mielenie czy kruszenie w młynku.
  • Etap drugi to proces izolacji, który ma na celu zwiększenie stężenia analitu do poziomu powyżej granicy oznaczalności danej techniki badawczej przy jednoczesnym usunięciu substancji przeszkadzających
  • Etap trzeci i ostatni badania pozostałości pestycydów, jest analiza jakościowa i ilościowa wykorzystująca techniki fizykochemiczne.

Klient, oddając próbki do badania, może określić, czy chce wykonać badania na wybranej grupie związków, czy interesuje go badania szerokiej grupy pestycydów. Wyniki badania pozostałości pestycydów są przedstawiane klientowi w formie sprawozdania, a ilości przebadanych związków prezentowane są w mg/kg próbki.

(rup) Materiał promocyjny

Udostępnij: