20.5°C

partnerzy:

reklama
Ogłoszone zostały wyniki odbywającego się pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia, konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego, którego organizatorem jest WWF. Zwycięzcami etapu krajowego zostali Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego. Prowadzą oni ekologiczne gospodarstwo w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli w sposób ograniczający odpływ azotu i fosforu do wód. Zwycięzcy otrzymali nagrodę w wysokości 1000 euro. Będą też reprezentować Polskę w międzynarodowej edycji konkursu, którego finał odbędzie się 25-26 września br. w Warszawie podczas konferencji The Greener Agriculture for Sustainable Sea, GRASS 2019, w którym nagroda główna wynosi 10 000 euro. Jury konkursu złożone było z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Fundacji WWF Polska. Brano pod uwagę przede wszystkim prośrodowiskowe podejście: stworzenie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, nawożenie precyzyjne, stosowanie płodozmianu, płytkiej orki, poplonów ścierniskowych, wypas bydła na pastwisku od marca do listopada, prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, obsiewanie gruntów zbożami ozimymi, które pokrywają glebę w okresie jesienno-zimowym. Ponadto na terenie gospodarstwa Zwycięzców znajdują się liczne miedze i kamionki śródpolne, zakrzaczenia i zadrzewienia, zbiorniki wodne oraz trwałe użytki zielone, które nigdy nie były osuszane i przesiewane. Wszystkie grunty zwycięskiej pary rolników położone są na obszarze NATURA 2000, dlatego sposób gospodarowania ma ogromny wpływ nie tylko na jakość wód, ale również na zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz ochronę cennych i zagrożonych w skali całej Europy gatunków ptaków na tym terenie. Rolnicy praktycznie nie ingerują w środowisko, a ekstensywna uprawa roślin oraz hodowla zwierząt, nastawione są na jakość, a nie ilość. II miejsce oraz nagroda w wysokości 500 euro zostały przyznane Monice Klarzak i Łukaszowi Stefaniakowi, którzy prowadzą gospodarstwo w sposób konwencjonalny w województwie łódzkim. III miejsce oraz nagrodę w wysokości 300 euro otrzymał Piotr Bruliński prowadzący gospodarstwo konwencjonalne w województwie podlaskim. Celem konkursu jest promowanie praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych z gospodarstwa do wód – praktyk, które przyczyniają się do zmniejszenia eutrofizacji, ograniczenia zakwitów sinic i zamykania z tego powodu kąpielisk, oraz powstawania w Bałtyku obszarów przydennych z małą ilością tlenu lub tego tlenu pozbawionych, tzw. martwych stref. (rpf) jp / Źródło: MRiRW
Fundacja WWF ogłosiła konkurs na Rolnika Roku Morza Bałtyckiego. Dla zwycięzcy przeznaczona jest nagroda w wysokości 10 tysięcy euro. Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje o spotkaniu, które odbyło się 17 stycznia 2019 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania było „Zakwaszanie gnojowicy szansą na zmniejszenie emisji amoniaku w polskim rolnictwie” w ramach realizacji projektu Interreg Baltic Slurry Acidification.
W historii konkursu organizowanego przez WWF, to już drugie zwycięstwo Polaka. W 2011 r. zwyciężył pan Marian Rak, tym razem Krzysztof Kowalski, który otrzymał główną nagrodę w wysokości 10 tysięcy euro.
Ryby zapewniają żywność i utrzymanie dla 800 milionów ludzi na całym świecie.. Problem w tym, iż zasoby dziko żyjących ryb kurczą się w zastraszającym tempie na skutek niezrównoważonych połowów.
Fundacja WWF Polska pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowała cykl warsztatów poświęconych rolnictwu przyjaznemu środowisku Morza Bałtyckiego. Podczas spotkań w Brwinowie, Krakowie, Radomiu i Poznaniu udało się przeszkolić ponad 160 doradców rolniczych, którzy przekażą wiedzę rolnikom ze swoich okręgów.
Fundacja WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, rozpoczęła kolejną edycję konkursu na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego. Można wygrać 10 tys. euro!

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama

RSS Module