fbpx
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od pierwszego dnia grudnia bieżącego roku rozpoczęła przekazywanie środków pozostałych do wypłaty po wypłaceniu zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW. Już w pierwsze dwa dni do rolników z tego tytułu trafiło ponad 51 milionów złotych.
Ostatniego dnia listopada minął termin składania wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Znowelizowane przepisy dotyczące rejestrowania i znakowania zwierząt mają na celu dostosowanie polskiego prawa do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, pozwala też na bardziej skuteczne czuwanie nad dobrostanem zwierząt i walkę z dotykającymi je przenośnymi chorobami, np. afrykańskim pomorem świń czy ptasią grypą. Natomiast sam system identyfikacji i rejestracji zwierząt po modyfikacjach ma być kompatybilny m.in. z bazami danych Inspekcji Weterynaryjnej – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wkrótce zakończy się wypłata zaliczek do dopłat obszarowych i bezpośrednich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za 2022 roku, które od 17 października przekazywane są na konta rolników prez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wydłużony został termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych. Zmiana była już wcześniej zapowiadana przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Znowelizowane rozporządzenie regulujące zasady przyznawania tej pomocy właśnie weszło w życie.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 21 listopada na konta rolników zostało przelanych ponad 12,26 mld złotych w ramach zaliczek do dopłat bezpośrednich i obszarowych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu naboru o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 listopada 2022 roku w Warszawie, szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk potwierdził informację, że termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zostanie przedłużony do końca listopada.
15 listopada 2022 roku Joanna Gierulska została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 rok są przekazywane rolnikom od 17 października przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.