23.6°C

partnerzy:

reklama
O tym, że często to nie rolnicy-dzierżawcy, a właściciele ziemi biorą dopłaty z ARiMR, powszechnie wiadomo. Zaraz może się jednak okazać, że niektórzy z nich wezmą też odszkodowania za straty spowodowane przez suszę.
Dzierżawa ziemi i gruntów rolnych Dzierżawa to najczęściej wybierana forma udostępniania gruntu rolnego innym osobom do użytkowania. Umowa dzierżawy zawierana jest pomiędzy obiema stronami na podstawie warunków i ustaleń, jakich dokonały one w zakresie terminu zawarcia umowy, płatności za użytkowanie gruntu, jak i wielu innych. Rozwiązanie to jest szansą dla wielu rolników, na swobodne korzystanie z ziemi, a tym samym posiadanie źródła zarobku.
Nadchodzą zmiany kryteriów w procesie starania się o dzierżawę gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa złagodził wymagania dotyczące dzierżawy państwowych gruntów ornych.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przedstawił nowe wytyczne dotyczące wykonywania umowy dzierżawy oraz ich przedłużenia.
Jak podaje Agencja Nieruchomości Rolnych, w 2016 roku podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów była dzierżawa – w okresie tym wydzierżawiono niemalże 60 tysięcy hektarów. Kilkakrotnie mniej gruntów sprzedano.
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła 52,4 tys. hektarów państwowej ziemi, w a całym roku chce przekazać rolnikom w użytkowanie 100 tys. ha - poinformowała ANR.
Zainteresowanie rolników dzierżawą państwowych gruntów jest ogromne. W tym roku Agencja Nieruchomości Rolnych planuje wydzierżawienie ok. 100 tys. ha; najwięcej w woj. zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim - powiedział PAP prezes ANR Waldemar Humięcki.
W tym roku Białowieski Park Narodowy nie podpisze z rolnikami umów na dzierżawę łąk na potrzeby żubrów, lubiących w tych miejscach przebywać i żerować. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska unieważnił konkurs, w którym park starał się o pieniądze na ten cel.
Nowa ustawa o obrocie ziemią ogranicza mocno możliwości rozwoju rolników zainteresowanych dzierżawą dodatkowych hektarów pod uprawy. Ziemia będąca w dyspozycji ANR w tej chwili jest przeznaczona wyłącznie pod dzierżawę, nie ma możliwości jej zakupu. 

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama

RSS Module