26.5°C

partnerzy:

reklama
Ziemia dla rolnika nigdy nie jest tylko ziemią. Im więcej o niej wiemy, tym trafniej możemy dobierać nawozy, wpływać na jej stan i żyzność, a przez to na plony. Od ubiegłego roku w Polsce coraz częściej prowadzone są indywidualne badania gleby za pomocą skanerów.
Uzyskiwanie dobrych jakościowo wysokich plonów roślin jest uzależnione w dużej mierze od optymalnego odczynu gleby. Wg ogólnodostępnych danych ok. 70% powierzchni użytków rolnych w Polsce ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny.
Rozpoczęły się żniwa. Z uwagi na wysoki popyt na słomę jej cena jest dość wysoka. Rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt mają świadomość, iż słoma zebrana z własnego pola nie wystarczy na pokrycie potrzeb gospodarstw.
Trzy lata temu zakończył się innowacyjny i nagradzany wieloma wyróżnieniami projekt badawczy pt.: „Nowa generacja biopreparatów poprawiających właściwości gleby na bazie aktywnych mikroorganizmów”.
Gleba jest podstawowym warsztatem pracy producentów rolnych. Od jej kondycji zależy efektywność każdej uprawy.
19 kwietnia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się spotkanie informacyjne dla mediów dotyczące projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”.
5 grudnia to dzień, w którym przypada Światowy Dzień Gleby.
5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby, która jest kluczowym komponentem naturalnych systemów lądowych oraz czynnikiem niezbędnym dla przetrwania i dobrobytu ludzkości.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama

RSS Module