12.2°C

partnerzy:

reklama
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu rzeźnego i mleka krowiego, wzrosły w kwietniu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 4,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 10,0%).
Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury i silne wiatry występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom, jedynie lokalnie powodując częściowe wysmalanie odkrytych roślin. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie.
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, takich jak pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób i mleko krowie, wzrosły w marcu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 4,4%).
W 2018 roku gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów, co jest poziomem zbliżonym do roku ubiegłego.
W ocenie rolników zmiany, jakie miały miejsce w II półroczu 2018 r. oraz bieżąca koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2019 r. Jednak nastroje rolników były mniej negatywne w porównaniu do poprzedniej edycji badania.
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące liczebności pogłowia bydła na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Tendencja jest wzrostowa, jednak w handlu zagranicznym sytuacja nie wygląda optymistycznie.
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące cen zbóż i żywca wieprzowego w 2018 i 2017 roku. O ile ceny zbóż w ubiegłym roku zanotowały wzrosty w porównaniu do cen sprzed roku, to sytuacja żywca wieprzowego nie przedstwaia się optyminstycznie.
W okresie minionych 12 miesięcy ceny ziemniaka oferowane w skupach znacznie wzrosły, w samym grudniu 2018 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca był to wzrost o 46,7%.
Koniec z dynamicznym wzrostem płac – wynika z właśnie opublikowanych informacji Głównego Urzędu Statystycznego. Firmy rolnicze zatrudniają jeszcze nowych pracowników, ale tak jak w innych przedsiębiorstwach, doszły już do pułapu maksymalnej płacy, jaką mogą zaoferować na rynku.
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły zarówno w grudniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,7%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 2,9%) – informuje Główny Urząd Statystyczny

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama reklama

RSS Module