FarmNet ok OkiemRolnika Screening 1920x1030 260619

 

26.7°C

partnerzy:

reklama
W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku odbędzie się powszechny spis rolny. Poprzednie spisy przeprowadzone były w latach 2002 i 2010.
Skup mleka w maju wyniósł 1059,5 mln l (GUS). W okresie od stycznia do maja bieżącego roku skupiono 5005,6 mln l, tj. o 3,1% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.
Wskaźnik dochodu z 1 hektara przeliczeniowego obecnie nie jest wykorzystywany przy udzielaniu kredytów dla rolników, ponieważ wykazuje zaniżony dochód w gospodarstwach inwestujących. Natomiast do celów socjalnych wskaźnik jest zawyżony – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Od początku bieżącego roku utrzymuje się trend spadkowy ceny mleka surowego. Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu rzeźnego i mleka krowiego, wzrosły w kwietniu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 4,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 10,0%).
Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury i silne wiatry występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom, jedynie lokalnie powodując częściowe wysmalanie odkrytych roślin. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie.
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, takich jak pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób i mleko krowie, wzrosły w marcu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 4,4%).
W 2018 roku gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów, co jest poziomem zbliżonym do roku ubiegłego.
W ocenie rolników zmiany, jakie miały miejsce w II półroczu 2018 r. oraz bieżąca koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2019 r. Jednak nastroje rolników były mniej negatywne w porównaniu do poprzedniej edycji badania.
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące liczebności pogłowia bydła na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Tendencja jest wzrostowa, jednak w handlu zagranicznym sytuacja nie wygląda optymistycznie.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama
reklama

RSS Module