23.2°C

partnerzy:

reklama
Wykorzystanie w żywieniu drobiu rzepaku i śruty rzepakowej ma być alternatywą dla soi pochodzącej z importu. W tej sprawie porozumienie zawarły Krajowa Rada Drobiarstwa i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
Ocenę stanu odżywienia uprawianej rośliny powinno się przeprowadzić w okresie jej wegetacji, realizując korektę stanu odżywienia łanu i prognozę przyszłego plonu.
Ilość produkowanej przez zboże słomy ulega znacznym wahaniom sezonowym i jest to spowodowane działaniem czynników środowiskowych, agrotechnicznych, a także ingerencją człowieka w cechy osobnicze gatunku.
Zboża, w odróżnieniu od pozostałych gatunków roślin uprawnych, przejawiają znaczną plastyczność w formowaniu elementów struktury plonu ziarna, co wynika z długiego okresu wzrostu wegetatywnego.
Kukurydza nie jest rośliną typową dla klimatu umiarkowanego, jaki panuje w Polsce. Chociaż ostatnio to różnie bywa, ponieważ można zauważyć zaskakujące zmiany w naszym klimacie – częste susze w miesiącach letnich.
Według najnowszego, trzynastego raportu IUNG, susza nadal występuje w Polsce, choć już tylko w uprawach ziemniaków, buraków, rzepaku i rzepiku. Trudne warunki pogodowe odnotowano zwłaszcza w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, łódzkim oraz pomorskim.
Optymalizacja nawożenia zbóż nie powinna ograniczać się tylko do pierwszoplanowych składników pokarmowych, czyli do azotu, fosforu i potasu. Zakres niezbędnych składników jest znacznie szerszy.
W Polsce uprawia się kilkanaście gatunków roślin strączkowych w większości przeznaczonych do produkcji nasion – pomimo różnorodności kierunków użytkowania, to właśnie one stanowią podstawowy cel produkcji tych roślin.
Okres po zbiorach owoców to w praktyce przygotowanie drzew do spoczynku zimowego – poprawa zimotrwałości oraz zwiększenie potencjału plonotwórczego drzew na przyszły sezon.
W wielkopolskim Królewcu (gm. Witkowo) rolnik natrafił na polu na ogromny głaz o wadze 100 ton.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama

RSS Module