Super Visor

Super Visor

Z dniem 28 września 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej". Kto może ubiegać się o pomoc?

KRUS ustaliła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r.

W sierpniowym podsumowaniu ilości zarejestrowanych nowych przyczep rolniczych, po raz pierwszy od początku 2021 r. odnotowany został spadek. Jednak w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, bilans wychodzi na plus o ponad 28 procent.

W październiku w Zakopanem po raz 24 odbędzie się Sympozjum Drobiarskie – poinformował organizator. Wydarzenie skierowane jest głównie do producentów jaj.

Z jednej strony na rynku utrzymują się wysokie ceny skupu zbóż i rzepaku, a z drugiej strony bardzo niskie ceny skupu trzody chlewnej. Wysokie ceny na rynku zbóż czy mleka nie oznaczają wcale wyższych zarobków dla rolników, ponieważ znacząco rosną koszty produkcji ze względu na wysokie ceny nawozów, środków ochrony roślin i paliw.

Ukraina konsekwentnie zmierza do umocnienia swojej pozycji handlowej na rynkach państw unijnych. Do tej pory Państwo to wdrożyło blisko 80 proc. unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i 45 proc. norm w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt.

30 czerwca 2021 roku Komisja Europejska pozytywnie odpowiedziała na europejską inicjatywę obywatelską „End the Cage Age” (Zakończmy epokę klatek).

Zarząd KRIR poinformował w komunikacie prasowym, że w dniu 2 lipca 2021 r. realizując wniosek przyjęty na VIII posiedzeniu KRIR, które odbyło się 24 czerwca 2021 r., zwrócił się do Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa M. Gośniewskiej-Kola, w związku z realizacją art. 4 ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotyczącego tzw. wyłączeń 30%, o przedstawienie w układzie wojewódzkim wykazu gruntów, których dzierżawcy nie wyłączyli 30%, a których dzierżawy kończą się w 2023 i 2024 r.