13,2°C

reklama

Aktualności

  1. dopłaty / dotacje / kredyty / ubezpieczenia
Kukurydza - produkcja i uprawa - Okiem Rolnika
Pomimo że w ostatnim czasie w wielu regionach Polski na polach problem stanowi głównie nadmiar wody, to wciąż są takie miejsca, w których rośliny usychają. Obecnie susza rolnicza obejmuje 8 województw i 9 upraw. Największy deficyt wody występuje w uprawach kukurydzy.
Na plantacjach kukurydzy pojawiły się gąsienice omacnicy prosowianki. Lokalnie, na jednej roślinie żeruje nawet kilka gąsienic.
Susza rolnicza występuje obecnie na całym obszarze kraju, niedobory wody odnotowane zostały dla 13 upraw. Największe niedobory wody występują w uprawach kukurydzy.
10 września 2021 r. w gospodarstwie Osiny na Puławach odbędzie się zorganizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa „Dzień kukurydzy, soi i sorgo”. W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tą tematyką. Co przewiduje program?
W okolicach Rzeszowa i Wrocławia na plantacjach kukurydzy odłowiono pojedyncze motyle omacnicy prosowianki do pułapek świetlnych – informuje Instytut Ochrony Roślin. Powoli należy szykować się do zabiegu biologicznego zwalczania jaj tego szkodnika.
W sezonie 2020/21 Chiny były kluczowym rynkiem, który generował wyższy popyt na ukraińską kukurydzę, a silny popyt z tego kierunku wywierał presję na wzrost cen eksportowych tego zboża.
Mężczyźni wykosili przy pomocy kombajnu i skradli prosto z pola uprawnego 12 hektarów kukurydzy, zdarzenie miało miejsce jesienią w powiecie Jarosławskim (woj. podkarpackie).
Chiny jeszcze przez co najmniej kolejne kilka kwartałów będą gromadzić zapasy surowców paszowych, twierdzą amerykańscy eksperci. Wzmożone zakupy przez Pekin wynikają z zaawansowanych działań zmierzających do odbudowy stad świń utraconych w wyniku walki z ASF.
Krajowy rejestr wzbogaci się o 33 nowe odmiany kukurydzy. 16 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, podczas którego zaopiniowano zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisanie i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian kukurydzy.
Do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. wprowadzony został kolejny produkt rolny – kukurydza w klasie jakościowej A. Kukurydza jest trzecim produktem będącym przedmiotem handlu na giełdzie.

RSS Module