10.4°C

Owies głuchy jest bardzo popularnym chwastem w Polsce, którego zwalczanie bardzo często bywa długotrwałe i kosztowne.
23 nowe odmiany kukurydzy dopisano do Krajowego Rejestru podczas drugiego posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, w kadencji 2017-2020, które odbyło się w Słupi Wielkiej w siedzibie COBORU.
W ostatnich latach można zauważyć coraz większe zainteresowanie uprawą kukurydzy w Polsce. Za uprawą tego gatunku zbóż przemawia przede wszystkim duża odporność na suszę, wysokie plonowanie oraz uniwersalność - możliwość wykorzystania kukurydzy na kiszonkę lub na ziarno.
Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające dotyczące zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810. MON 810 jest gatunkiem genetycznie modyfikowanym.
Dla rolników uprawiających kukurydzę zima jest okresem analizy minionego sezonu pod kątem wzrostu i rozwoju uprawianych odmian, porównania ich plonowania oraz przebiegu warunków pogodowych. Jak co roku, firmy hodowlane wprowadzają wówczas do swoich ofert handlowych nowe odmiany mieszańcowe, które charakteryzują się ulepszonymi cechami ilościowymi i jakościowymi w stosunku do swoich poprzedników.
Obfite opady deszczu i duża wilgotność gleby skutecznie sparaliżowały pracę rolników jesienią.
Przewidywania pogodowe w części zachodniej RPA pokazują, że spora część areału kukurydzy była posadzona w dosyć niekorzystnych warunkach pogodowych.
Ubiegłoroczny sezon zbiorów zbóż, kukurydzy i roślin okopowych nie należał do łatwych. Na wielu polach woda zalała cały areał upraw.
W dalszym ciągu trwają mocno opóźnione w tym roku zbiory kukurydzy.
Rozwój i coraz większa intensywność rolnictwa sprawia, że coraz więcej rolników decyduje się na stosowanie pasowego systemu uprawy gleby.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module