fbpx

Rośliny pastewne w Polsce

Rośliny pastewne charakteryzuje stosunkowo duża masa otrzymywana z jednostki powierzchni oraz bardzo korzystny skład chemiczny pod kątem odżywczym.
Krajowy rejestr wzbogaci się o 16 nowych odmian roślin pastewnych. Nowe odmiany zyska groch, łubin wąskolistny, soja, koniczyna, lucerna oraz życica.
Krajowy rejestr wzbogaci się o piętnaście nowych odmian roślin pastewnych, w tym ośmiu odmian roślin bobowatych grubonasiennych, czterech odmian soi i trzech odmian roślin bobowatych drobnonasiennych.
Komisja Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych wydała decyzję dotyczącą wpisania do krajowego rejestru siedemnastu nowych odmian roślin pastewnych, w tym piętnastu odmian roślin bobowatych grubonasiennych i dwóch odmian roślin wiechlinowatych (trawy).
Krajowy rejestr wzbogacił się o 30 nowych odmian roślin pastewnych, m.in. bobiku, grochu, łubinu, soi
Rośliny uprawne zostały wyselekcjonowane przez człowieka. Uprawia się je i pielęgnuje w celu uzyskania jak najlepszych, wysokich plonów.