23.6°C

Od Kuby z Ługowin w Wielkopolsce (powiat poznański) dotaliśmy film nakręcony na polu z uprawą ziemniaków, na którym widać skutki ulewy.
Gospodarstwo rolne Judyty i Jakuba Witkowskich ma 315 hektarów i nastawione jest głównie na uprawę ziemniaków i cebuli dla przetwórstwa. Zastaliśmy gospodarzy podczas wykonywania zabiegu ochrony cebuli z dymki (odmiana TAKSTAR).
Zmniejszenie liczby bulw do badania na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus o połowę lub, w pewnych przypadkach, możliwość całkowitego odstąpienia od tych badań, to niektóre ułatwienia dla producentów wysyłających ziemniaki do państw Unii Europejskiej.
Na rynku rolnym w marcu 2017 r., w skupie i na targowiskach w skali miesiąca, jak i w skali roku wzrosły ceny większości podstawowych produktów rolnych.
Sposoby realizacji postulatów zgłaszanych przez organizacje rolnicze działające w sektorze produkcji ziemniaka oraz nowe przepisy dotyczące wsparcia finansowego producentów rolnych w zwalczaniu bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus były głównymi tematami spotkania z producentami ziemniaków, które odbyło się 7 lutego br. w Ministerstwie Rolnictwa.
Na listach COBORU pojawiły się nowe odmiany ziemniaków zalecanych do uprawy na terenach poszczególnych województw.
W dniu 24 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2017-2020. Krajowy Rejestr powiększył się o dwie nowe odmiany ziemniaka jadalnego.
Podstawą udanego przechowania ziemniaków w kopcu przez okres zimy jest stworzenie odpowiednich warunków termiczno-wilgotnościowych oraz regularna kontrola kopca.
Celem przechowalnictwa jest zapewnienie bulwom jak najkorzystniejszych warunków, aby wszelkie straty i ubytki ograniczyć do minimum.
Sezon zbioru ziemniaków trwa. Do tego celu rolnicy uprawiający duże areały tych roślin używają obecnie kombajnów.
reklama

RSS Module