REKLAMA

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Redakcja - Prawo i Finanse
28.08.2022
chat-icon 1

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych pierwszy raz ujrzała światło dzienne w 1982 roku. Reguluje ona to, w jaki sposób powinny one być chronione, a także, w jaki sposób wolno rekultywować nieużytki i zdegradowane gleby.

REKLAMA

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych pierwszy raz ujrzała światło dzienne w 1982 roku. Reguluje ona to, w jaki sposób powinny one być chronione, a także, w jaki sposób wolno rekultywować nieużytki i zdegradowane gleby.

 

Stworzono ją w takim celu, by zachować jak najwięcej ich powierzchni w jak najlepszym stanie. Wraz z 2022 rokiem weszła w życie nowa ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Co uległo zmianie?

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – na czym polega?

W pierwszym rozdziale ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych prawo dokładnie i wyczerpująco określa, jak powinniśmy rozumieć te terminy. Grunty rolne to takie, które zostały określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub znajdują się pod zbiornikami wodnymi, które służą potrzebom rybactwa śródlądowego bądź też znajdują się pod budynkami oraz urządzeniami, które są częścią gospodarstwa rolnego. Są to również grunty ogrodów działkowych i botanicznych, zrekultywowane dla celów rolnych, a także torfowiska stanowiące nieużytki. Zalicza się do nich ponadto grunty znajdujące się pod zadrzewieniami, zakrzewieniami, pasami przeciwwietrznymi oraz urządzeniami przeciwerozyjnymi.

Grunty leśne to natomiast grunty określone w ewidencji gruntów jako lasy, ale również te znajdujące się pod uprawą leśną, budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, urządzeniami gospodarki leśnej oraz melioracji wodnych. Należą do nich także grunty parków leśnych i dendrologicznych oraz tereny, które zostały zrekultywowane na cele leśne.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych określa ponadto, w jaki sposób mają być one chronione, jakie istnieją ograniczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, jakie są zasady wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej oraz w jaki sposób należy zapobiegać degradacji gruntów. Dowiadujemy się z niej również, jakie zasady obowiązują przy rekultywacji oraz zagospodarowywaniu gruntów i jak kształtuje się fundusz ochrony gruntów rolnych. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych porządkuje więc i zawiaduje tym, w jaki sposób powinni postępować rolnicy (i nie tylko oczywiście) oraz co i w jakich przypadkach mogą zrobić z posiadanymi gruntami.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – nowelizacja

Nową ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych postanowiono wprowadzić w celu ułatwienia podejmowania na gruntach rolnych działalności o charakterze nierolniczym przez rolników, ich małżonków i domowników. Wcześniej było to dość utrudnione i skomplikowane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiany dotyczą chociażby uiszczania opłat w związku z odrolnieniem gruntu – zgodnie z nowelizacją nie jest to wymagane. Warto jednak zaznaczyć, że zwolnienie z opłat dotyczy tylko takich przypadków, w których odrolnienie dotyczy mniej niż 30 procent gruntu rolnego pod zabudową ogrodową, a przy tym nie więcej niż 0,5 hektara. Właściciel gospodarstwa rolnego musi go ponadto nadal prowadzić.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zmiany

Wcześniej należało ponadto przed podjęciem działalności nierolniczej na takowym gruncie w sposób formalny przeznaczyć go na cele nierolnicze w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub poprzez decyzję o warunkach zabudowy. Nowa ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych znacząco skraca drogę administracyjną, którą musi przebyć rolnik chcący podjąć taką działalność. Obecnie wystarczy powiadomić o takim zamiarze starostę, składając wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Należy to uczynić na 30 dni przed rozpoczęciem działalności nierolniczej. W przypadku niedochowania terminu rolnikowi grozi od 500 złotych do nawet 30 tysięcy kary.

Takie zgłoszenie powinno zawierać dane ewidencyjne działki pod zabudową zagrodową oraz plany budynków i urządzeń, które wchodzą w jej skład. Należy ponadto wskazać, które z nich chcemy przeznaczyć na działalność nierolniczą oraz powierzchnię, na której będzie ona wykonywana.

Od kiedy obowiązuje nowa ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych?

Nowa ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych została zatwierdzona przez prezydenta Polski w listopadzie 2021, by wejść w życie wraz z początkiem roku 2022. Jej celem miało być ułatwienie rolnikom prowadzenia działalności pozarolniczej na gruntach rolnych, jednak już od samego początku budziła ona liczne kontrowersje. W szczególności istniała obawa, że nastąpi odrolnienie gruntów na bardzo szeroką skalę, co dla wielu przedstawicieli izb rolniczych wydało się zagrożeniem. Często spotykaną opinią jest to, że możliwość odrolnienia gruntów wyróżniających się wysoką klasą jawi się jako coś nieetycznego. Z tego względu pod koniec października 2021 KRIR, czyli Krajowa Rada Izb Rolniczych, przekazała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o objęcie odrolnienia gruntów szczególnym nadzorem.

Jeśli chodzi o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nowelizacja wprowadza wiele ułatwień dla rolników, jednak wydaje się, że ma też pewne słabe punkty, których negatywne skutki odczujemy, gdy możliwość odrolniania będzie nadużywana.

(rpf)

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


farmer 28.08.2022

kiedys to bylo zeby zagraniczni inwestorzy nie kupowali tej ziemi a teraz to jest po to zeby ziemia rolnicza pozostała rolniczą a lasy lasami - kazdy kto na to narzeka niech sie zastanowi jakby wszedzie mozna bylo zbudowac osiedle albo wyciac dowolna ilosc drzew to by sie na pewno zle skoonczylo...

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA