REKLAMA

Utrzymanie zjazdów z dróg publicznych – przepisy do zmiany


O zmianę przepisów dotyczących utrzymania zjazdów z dróg publicznych zaapelowały do ministra infrastruktury izby rolnicze. Zdaniem samorządu rolniczego właściciele działek nie powinni odpowiadać za utrzymanie zjazdów znajdujących się między użytkowanym gruntem a drogą.

REKLAMA

O zmianę przepisów dotyczących utrzymania zjazdów z dróg publicznych zaapelowały do ministra infrastruktury izby rolnicze. Zdaniem samorządu rolniczego właściciele działek nie powinni odpowiadać za utrzymanie zjazdów znajdujących się między użytkowanym gruntem a drogą.

Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o zmianę przepisów artykułu 30 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 ). Przepisy te nałożyły obowiązek utrzymywania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami przez właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Jeżeli zjazdy, które są w pasie drogowym, nie będą utrzymane w należytym stanie przez właścicieli lub użytkowników działek, zostanie nałożona na nich kara lub zostaną one rozebrane.

Z praktycznego punktu widzenia utrzymanie przejazdów we właściwym stanie przez właścicieli działek jest niewykonalne, ponieważ wszelkie prace w pasie drogowym wymagają zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, czego właściciele działek rolnych nie są w stanie zapewnić, ponieważ nie posiadają odpowiednich pozwoleń, znaków i urządzeń.

Obecnie większość przepustów pod zjazdami jest zamulona, co zostało spowodowane przez nie czyszczenie rowów oraz nie zbieraniem wykoszonej trawy, która tamuje przepływ wody.

Samorząd rolniczy złożył wniosek o zmianę tych przepisów tak, aby w zakresie obowiązków zarządców dróg było odpowiednie utrzymanie drożności przepustów drogowych pod zjazdami.

(rpf) jp / Źródło: KRIR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA