REKLAMA

Uwaga hodowcy krów mlecznych! Do 2 listopada należy złożyć rejestr wypasu

Rejestr wypasu bydła zobowiązani są złożyć rolnicy, którzy we wnioskach obszarowych w 2021 r. zadeklarowali uczestnictwo w programie Dobrostan krów mlecznych – Wariant 2.1.: Wypas krów mlecznych.

Redakcja - Zwierzęta 23.10.2021 chat-icon0

REKLAMA

Rejestr wypasu bydła należy dostarczyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dostępny jest on zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. W bieżącym roku do aplikacji e-Wniosek Plus w menu głównym, w panelu bocznym, została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca złożenie dokumentów uzupełniających, składanych w trakcie postępowania bez konieczności wysyłania zmiany do złożonego już wniosku. Aplikacja wskazuje dni, w których krowy przybyły do stada lub z niego ubyły.

Zdarza się, że rolnik zakupi krowy w trakcie sezonu pastwiskowego lub wypasa wszystkie sztuki, także młodzież. W rejestrze muszą znaleźć się wszystkie samice, użytkowane mlecznie, które mają ukończone 24 miesiące życia. Zatem łatwo można popełnić błąd, nie wprowadzając takich sztuk do rejestru, we właściwym dniu. Zakładka: ,,Dokumenty uzupełniające” w aplikacji e-Wniosek, wskazuje te dni, w których dane krowy przybyły do stada lub z niego ubyły. W łatwy i czytelny sposób rolnik może też wprowadzić informacje dotyczące dni, w których dana krowa nie była wypasana, np.: z powodu wycielenia lub choroby.

 Dla osób, które dotychczas nie korzystały z tego programu, mają możliwość skorzystania z dopłaty do wypasu krów mlecznych. Producent, który chce skorzystać z tej dopłaty zobowiązany jest do:
- wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych na zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności, trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, przy czym dla każdej krowy mlecznej okres wypasu wynosi, co najmniej 6 godzin dziennie,

- wypasania krów bez uwięzi,

- prowadzenia rejestru wypasu krów mlecznych, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w którym w odniesieniu do każdej krowy mlecznej wskazuje się dni, w których dana krowa była wypasana, oraz  dni, w których nie była wypasana, wraz ze wskazaniem przyczyn jej niewypasania.

Wymogi muszą być przestrzegane, co najmniej przez 120 dni w okresie:
a) od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia,

b) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia.

Płatność wynosi 185 zł do jednej krowy. Rejestr wypasu krów mlecznych należy prowadzić na bieżąco i po zakończeniu okresu wypasu tj. od 16 października do 31 października 2021 wysłać do ARiMR za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus. W 2021 roku termin ten został przedłużony do 2 listopada, gdyż 31 października to niedziela.

(rzw) Źródło: WIR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA