REKLAMA

W 2022 roku rolnicy odcięci od finansowania

Redakcja - Prawo i Finanse
01.01.2022
chat-icon 3

Związek Banków Polskich zorganizował 29 grudnia 2021 roku spotkanie związane z wprowadzoną przez Parlament nowelizacją ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

REKLAMA

Związek Banków Polskich zorganizował 29 grudnia 2021 roku spotkanie związane z wprowadzoną przez Parlament nowelizacją ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Wielkoposka Izba Rolnicza podjęła w tej sprawie interwencję u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, wysyłając 7 grudnia 2021 roku do szefa resortu rolnictwa apel o pilne zmiany, które pozwolą na zatrzymanie zmian mogących zablokować dla rolników dostępność kredytowania, szczególnie w tym trudnym okresie. Kłopoty mogą dotknąć również tych, którzy kredyty już spłacają.

- W związku z powyższym wystąpiliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o refleksję i bardzo rozważne podejście do planowanych zmian, które pomimo dobrych intencji mogą się okazać tragiczne w skutkach i przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Odcięcie polskiego rolnictwa od finansowania znacząco utrudni jego dalszy rozwój i poprawę efektywności gospodarowania, co przełoży się na pogorszenie sytuacji finansowej wielu gospodarstw rolnych – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza

Bankowcy: Tragiczna w skutkach pomyłka

Przedstawiciele banków biorący udział w spotkaniu, zwrócili uwagę, że nowelizacja ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego jest tragiczną w skutkach pomyłką. Bankowcy wskazują między innnymi na problem dotyczący braku możliwości egzekucji wierytelności z wszystkich nieruchomości, które wchodzą w skład nieruchomości dłużnika.

Kredyt dla rolnika po 5 stycznia 2022 praktycznie niemożliwy

Udzielanie kredytów dla sektora rolnego po 5 stycznia 2021 roku stanie się praktycznie niemożliwe. Dlaczego? 6 grudnia Prezydent RP podpisał zmianę ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawa ta wejdzie w życie po 30 dniach, czyli 5 stycznia 2022 roku. Zapisy tej ustawy zwierają rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, nie podlegające egzekucji do przepisów o tzw. randze ustawowej, tj. Kodeksu postępowania cywilnego.

Największe zastrzeżenia Związku Banków Polskich, poszczególnych banków i central bankowych, firm leasingowych oraz przedstawicieli rolników budzi jednak rezygnacja z przeniesienia do Kodeksu postępowania cywilnego normy wyrażonej obecnie w § 5 rozporządzenia, zgodnie z którą „Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika”.

- Rezygnacja z przeniesienia tego przepisu do ustawy pozbawia bank i inną instytucję finansującą szansy na odzyskanie należnych wierzytelności i tym samym zniechęca do udzielania dalszego finansowania rolnikom. W tym zakresie zastąpienie rozporządzenia nowymi przepisami ustawowymi w praktyce pogarsza sytuację wierzyciela w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym – apeluje Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w piśmie skierowanym do Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Argumentując swój niepokój w stosunku do wprowadzanych zmian prezes Walkowski przestrzega przed skutkami wprowadzanych zmian w zakresie finansowania rolnictwa środkami zewnętrznymi takimi jak kredyty bankowe, pożyczki, leasingi czy kredyty kupieckie. Podkreślił też, że analizy i rozmowy z przedstawicielami instytucji finansowych oraz z rolnikami, którzy zasiadają w radach nadzorczych banków spółdzielczych wskazują, że utrudnienia w egzekucji na majątku trwałym gospodarstwa, spowodują, że przy braku innych możliwości skutecznego zabezpieczenia, instytucje te ograniczą znacząco akcję kredytową w tym sektorze. W opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej obniży się również konkurencyjność polskiego rolnictwa oraz jego możliwości produkcyjne i eksportowe, a problem dotyczyć będzie również już udzielonych kredytów i pożyczek.

Rolników czeka podwyższenie oprocentowania

Podniesienie poziomu zabezpieczeń i podwyższenie oprocentowania to utrudnienia w pozyskaniu finansowania, które mogą spotkać rolników w nowym roku, bowiem banki zobligowane ustawą, zgodnie z procedurami KNF, będą musiały przeliczyć wartość zabezpieczeń i podjąć odpowiednie kroki. Podwyższenie zabezpieczenia spowoduje wzrost kosztów obsługi kredytów, a same banki, zgodnie z obowiązującymi procedurami, będą musiały także znacząco zwiększyć rezerwy na obsługę kredytów w sektorze rolnym.

Na spotkaniu poruszono też kwestię związaną z faktem, że 70% krajowej żywności produkowane jest przez 30% najlepszych polskich gospodarstw. Te gospodarstwa nie poradzą sobie bez wsparcia kredytowego. Nowe wyzwania w rolnictwie wymuszać będą zakupy nowoczesnych, drogich technologii. W nowej perspektywie finansowej dotacje na takie zakupy będą bardzo mocno ograniczone. Zastąpią je instrumenty zwrotne, np. pożyczki i kredyty. Ich udzielanie będzie wymagało zabezpieczeń. Rosnące ceny środków produkcji, w tym głównie nawozów, wymagać będą pozyskiwania przez rolników coraz to większych środków obrotowych, w postaci również kredytów zabezpieczanych ciągle jeszcze hipotekami.

Podkreślono też, że zmianę warunków finansowania rolnictwa należy rozważać w kontekście sytuacji gospodarczej, bowiem polskie rolnictwo czekają kolejne wyzwania rozwojowe związane z Zielonym Ładem, dostosowaniem do wzrastających wymogów oraz koniecznością zwiększania produkcji i to w trybie natychmiastowym – już dziś.

Wchodząca w życie 5 stycznia ustawa, w przypadku wielu banków, szczególnie tych spółdzielczych, oznaczać będzie konieczność podwyższania rezerw i straty finansowe. Ta sytuacja dotyczyć będzie również firm leasingowych, firm pożyczkowych czy instytucji rządowych zabezpieczających udzielane dotacje rolnikom.

Według wyliczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej problem dotknie około 300.000 gospodarstw rolnych, które obecnie korzystają z różnego rodzaju instrumentów finansowych dostępnych przede wszystkim w bankach i firmach lesingowych. WIR sygnalizuje również, że z nowym rokiem wzrosną potrzeby finansowania nowej produkcji, które w tym roku będą szczególnie duże ze względu na wzrost kosztów nawozów i innych środków produkcji, na co wskazywali też przedstawiciele środowisk rolniczych. Podczas spotkania poruszony został również temat restrukturyzacji zadłużenia i aspekt, że istnieje ustawa w tej sprawie, ale obecnie jest martwa. W pierwszej kolejności należałoby należycie i realnie wdrożyć tę ustawę a dopiero potem regulować sprawy związane z egzekucją.

- Ze względu na wagę problemu i jego fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarstw rolnych, Prezes Piotr Walkowski zaproponował, aby uczestnicy spotkania wystąpili ze wspólnym apelem do parlamentarzystów, w tym do Marszałek Sejmu, Marszałka Senatu oraz szefów klubów i kół parlamentarnych, o podjęcie pilnych działań legislacyjnych, mających na celu skorygowanie powstałej sytuacji. Uczestnicy spotkania taki pomysł zdecydowanie poparli. Prezes Walkowski zwrócił uwagę, że sprawa jest bardzo pilna i być może szybkie działanie na poziomie Parlamentu, spowoduje zablokowanie wejścia w życie zmienionych przepisów. – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.

W spotkaniu, które odbyło się w ostatnich dniach 2021 roku wzięli udział przedstawiciele Związku Banków Polskich, poszczególnych banków i central bankowych, firm leasingowych oraz przedstawiciele rolników, w tym: Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Podlaskiej Izby Rolniczej, Lubelskiej Izby Rolniczej, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Krajowego Związku Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych i Krajowej Rady Drobiarskiej.

(rpf) pp / Źródło: WIR, ZBP

chat-icon 3

REKLAMA

Polecane

Komentarze (3)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


antoś 03.01.2022

ja to od lat czuję ze jestem odcięty od finansowania w rolnictwie

0 0
robert 01.01.2022

niby chcieli dobrze a teraz banki nie moga zabezpieczyc kredytu - czy któś to myśli zanim ustawie zrobi???

0 0
paweł 01.01.2022

wykoncza polskich rolnikow i wszystko szlak trafi , jak nie asf, ptasia grypa, to brak kasy z kredytu i leasingu... polski farmer ma po prostu przechlapane

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA