27.8°C

partnerzy:

reklama
Promocja zdrowego żywienia w „Programie dla szkół” ⓒ Fotolia.com

Promocja zdrowego żywienia w „Programie dla szkół”

Napisał  Sty 25, 2017

Program dla szkół” ma promować wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko poprzez finansowanie dostaw owoców i warzyw oraz mleka, wspierających działań edukacyjnych, określonych kosztów związanych m.in. z promocją, monitoringiem i oceną.

Główne zasady programu w danym kraju określone będą w Strategii krajowej obejmującej perspektywę 6 kolejnych lat szkolnych (2017/2018-2022/2023).

Budżet programu
Budżet programu w UE wynosi 250 mln EUR na rok szkolny, z czego:
- 150 mln EUR na komponent owocowo-warzywny,
- 100 mln EUR na komponent mleczny.

Gwarantowana alokacja dla Polski na rok szkolny to:
- 11,640 mln EUR -- owoce i warzywa (6. budżet wśród krajów UE),
- 20,205 mln EUR – mleko (3. budżet wśród krajów UE).

Planowane dofinansowanie z budżetu krajowego - 340 mln zł na rok szkolny.

Produkty
Produkty udostępniane w ramach programu zostaną określone przez państwo członkowskie w Strategii krajowej. Priorytetowo dzieci powinny otrzymywać świeże owoce i warzywa i/lub mleko spożywcze.

Działania edukacyjne
Państwa członkowskie, mając na celu zapewnienie skuteczności programu, zobowiązane są do organizacji obowiązkowych wspierających działań edukacyjnych w ramach programu. Działania te mogą obejmować aktywności mające za zadanie m.in.:
- edukowanie na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz właściwej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz mleko,
- przybliżenie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem, w tym zapoznanie ich z różnorodnymi produktami i ich pochodzeniem.

Promocja
Państwa członkowskie zobowiązane są do prowadzenia działań promujących Program.

Ocena i monitoring
Program podlegał będzie regularnemu monitoringowi oraz ocenie skuteczności w odniesieniu do założonych celów prowadzonych przez państwa członkowskie.

Prace przygotowawcze
Prace nad przygotowaniem do uruchomienia nowego programu prowadzone przez MRiRW z udziałem ARR rozpoczęły się w listopadzie 2016 r. W dalszej kolejności planowane są spotkania robocze oraz konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialnymi za przygotowanie odpowiednio: wykazu produktów owocowo-warzywnych i produktów mlecznych zalecanych do objęcia programem oraz założeń do realizacji działań edukacyjnych w szkołach uczestniczących w programie.

(rzd) pp / źródło: MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama