Kobiety stanowią 30% osób zarządzających gospodarstwami rolnymi w Polsce fot. © PointImages - Fotolia.com

Kobiety stanowią 30% osób zarządzających gospodarstwami rolnymi w Polsce

Napisał  Maj 19, 2018

Zgodnie z danymi Eurostat, kobiety stanowią w Polsce 30% osób zarządzających gospodarstwami rolnymi. Jest to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej, jedynie w trzech krajach nadbałtyckich oraz Austrii i Rumunii proporcja jest wyższa.

Często jednak rola kobiet w gospodarstwach rolnych jest niedoceniana, a wielu z nas nie ma świadomości jak duża liczba kobiet zmaga się na co dzień z tak trudnym zadaniem, jakim jest zarządzanie gospodarstwem.

Według badań IMAS Agri, połowa Polaków nie potrafi poprawnie wskazać liczby kobiet prowadzących gospodarstwo rolne, przy czym częściej są to mężczyźni oraz osoby mieszkające w miastach.

Bardziej trafne intuicje mają osoby młode, w wieku 15-29 lat oraz osoby starsze, w wieku od 60 do 64 lat. 54 procent z nich celnie szacuje status i rolę kobiet na wsi związaną z zadaniami menedżerskimi gospodarstw rolnych.

– Skąd biorą się nasze nieprawidłowe odpowiedzi? Wydaje się, że wciąż mało jest wiedzy na temat sytuacji rolników, a tym bardziej rolniczek w Polsce. Praca i codzienna zaradność kobiet, także ta w zakresie zarządzania, jest mało widoczna. Jest to grupa słabo obecna w mediach. Nie ma więc możliwości weryfikacji uogólnień i stereotypów które narosły przez lata – zauważa Elżbieta Więsław, badacz z Instytutu IMAS International.

Aktywność zawodowa kobiet w Polsce z każdym rokiem systematycznie wzrasta. Współczesne kobiety są przedsiębiorcze i chcą spełniać się zawodowo. Dotyczy to także Pań mieszkających na wsi, a przeprowadzone badania potwierdzają otwartość Pań i gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

(rpf) Informacja prasowa IMAS International

reklama reklama reklama reklama reklama