12.7°C

partnerzy:

reklama
Ile pozostałości pestycydów w żywności? fot. Paweł Pąk

Ile pozostałości pestycydów w żywności?

Napisał  Sie 08, 2018

Przebadano ponad 84 000 próbek żywności z 28 krajów Unii Europejskiej. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przedstawił raport informujący o pozostałości pestycydów w żywności.

96% badanych towarów spełniło rygorystyczne normy.

Czy spożywana przez nas żywność jest zdrowa? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. EFSA przebadał 84 655 próbek żywności na obecność ponad 790 pestycydów. Aż 96% próbek mieściła się w granicach dopuszczalnych prawodawstwem Unii Europejskiej. Połowa z nich była wolna od ilościowych pozostałości.

Większość przebadanych próbek (67%) pochodziła z państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Ponad ¼ to produkty importowane, pochodzące z państw trzecich. Pochodzenie próbek około 7% produktów było nieznane.

-W ramach swojego rocznego sprawozdania EFSA analizuje wyniki koordynowanego przez UE programu kontroli (EUCP), w ramach którego kraje składające sprawozdanie analizują próbki z tego samego "koszyka" produktów żywnościowych i obecności tych samych pestycydów. Najniższe wskaźniki przekroczenia MRL określono dla żyta (0,7%), a następnie kapusty głowiastej (1,1%) i truskawek (1,8%). Najwyższe przekroczenia stwierdzono dla jabłek (2,7%) i pomidorów (2,6%) – podaje EFSA.

(rpf) Elżbieta Mikołajczyk / EFSA

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama reklama