fbpx
KRUS: IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci fot. KRUS / autor: Jan Siekierski

KRUS: IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Napisał  Lut 16, 2019

Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – to hasło tegorocznego Konkursu Plastycznego dla Dzieci. Jego celem jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Konkurs ma przede wszystkim wyrobić wśród uczniów nawyk pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także uświadomić im, które czynności wykonywane w gospodarstwie są szczególnie niebezpieczne i których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami KRUS, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez KRUS, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące. 

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 29 marca 2019 r. Uroczyste podsumowanie Konkursu planowane jest w czerwcu br.

(rpf) jp 

Udostępnij:

Skomentuj