fbpx
UOKIK uciął nieuczciwe praktyki Providenta fot. Adobe Stock

UOKIK uciął nieuczciwe praktyki Providenta

Napisał  Sie 06, 2021

W przypadku przedterminowej spłaty pożyczki klientowi przysługuje zwrot części wszystkich kosztów pożyczki, w tym prowizji i opłaty przygotowawczej. Tymczasem Provident bezprawnie wyłączył te koszty ze zwrotu. Teraz parabank będzie musiał oddać klientom niesłusznie zatrzymane środki.

UOKiK zabrał się za Providenta – spółka została zobowiązana do zmiany sposobu rozliczeń z byłymi i obecnymi klientami. W przypadku spłaty pożyczki przed umówionym terminem, zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, instytucje finansowe mają obowiązek oddać konsumentom proporcjonalną część wszystkich kosztów pożyczki. Taką interpretację potwierdził we wrześniu 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE. Tymczasem Provident, w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, z takiego obniżenia kosztów bezprawnie wyłączył opłatę przygotowawczą i prowizję.

Konsument, który przed terminem spłaci pożyczkę lub kredyt konsumencki, ma prawo odzyskać część wszystkich pobranych opłat proporcjonalnie do skrócenia czasu kredytowania. Kwota zwrotu powinna być obliczona metodą liniową, która jest transparentna i sprawiedliwa – powiedział Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spółka Provident Polska została zobowiązana do zwrotu części wszystkich kosztów metodą liniową klientom, którzy przedterminowo spłacili pożyczkę. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty podstawą do rozliczenia będzie kwota nadpłaty netto (po obniżeniu jej o ewentualną sumę niedopłat).

Ponadto Provident ma usunąć skutki naruszenia praw konsumentów. Dotyczy to osób, które spłaciły przed terminem pożyczkę w okresie między 16 maja 2016 r. a datą uprawomocnienia się decyzji prezesa UOKiK. Spółka ma poinformować ich, że mogą wystąpić o zwrot proporcjonalnej części pobranych opłat, a potem odda im pieniądze. Podjęła się też weryfikacji rozliczeń i ewentualnej dopłaty w przypadkach, gdy klient złożył wcześniej reklamację i w efekcie odzyskał jedynie części należnej kwoty.

UOKiK wydał już decyzje wobec 22 firm pożyczkowych, które nieprawidłowo rozliczały się z konsumentami po wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. W tym roku oprócz Providenta zobowiązał do zmiany praktyk i usunięcia skutków naruszeń także spółkę Monedo Polska (dawniej Kreditech Polska). Musi ona powiadomić wszystkich swoich klientów, którzy przed terminem spłacili pożyczki i nie zostali właściwie rozliczeni z prowizji, o możliwości złożenia reklamacji, a następnie zwrócić im pieniądze. Decyzja jest już prawomocna.

Spłaciłeś wcześniej pożyczkę? Dowiedz się, jakie masz prawa

Każda osoba, która ma kredyt konsumencki, może go wcześniej spłacić. W takiej sytuacji kredytodawca musi obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu, np. opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia i je oddać konsumentowi. Zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

Kwota do zwrotu powinna zostać obliczona metodą liniową. Polega ona na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty pozaodsetkowe przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania i tę kwotę powinna oddać konsumentowi.UOKiK przygotował kalkulator kredytowy, który pomoże wyliczyć orientacyjną kwotę do zwrotu według metody liniowej.

O zwrot nierozliczonych części opłat za spłacony wcześniej kredyt konsumencki lub pożyczkę możesz się ubiegać, jeżeli zawarłeś umowę po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po 18 grudnia 2011 r.

Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą:

- 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 r.,
- 6 lat - dla spłat dokonanych po tej dacie.

Aby odzyskać należne środki, złóż reklamację. Wypełniony formularz wyślij do instytucji finansowej, która udzieliła ci pożyczki lub kredytu konsumenckiego.

(rpf) jp / Źródło: UOKiK

Udostępnij:

Skomentuj