REKLAMA

Wkrótce nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Jak zyskać 60 tysięcy złotych?

Redakcja - Prawo i Finanse
02.05.2022
chat-icon 0

Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” jest przeznaczona dla rolników spełniających określone kryteria, to przede wszystkim posiadanie gospodarstwa rolnego obejmującego przynajmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

REKLAMA

Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” jest przeznaczona dla rolników spełniających określone kryteria, to przede wszystkim posiadanie gospodarstwa rolnego obejmującego przynajmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Należy również pamiętać, że wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. 

Kto może starać się o wsparcie?

O wsparcie w ramach programu można się starać od 16 maja 2022 roku, a kwota wsparcie o jaką będzie można wnisokować to 60 tysięcy złotych wypłacanych w formie bezzwrotnej premii przeznaczonej na restrukturyzację małych gospodarstw. Jest to już dziesiąty nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a nabór potrwa do 14 lipca 2022 roku.

Osoby, które chcą skorzystać z tego wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Kto nie może skorzystać z premii?

Są też ograniczenia, bowiem o to dofinasowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących programów wsparcia:


- „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,


- „Modernizacja gospodarstw rolnych”,


- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,


- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013,


- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Jaką kwotę wsparcia można otrzymać?

Kwota wsparcia jaką można dostać na restrukturyzację małego gospodarstwam wynosi 60 tys. złotych, środki zostaną wypłacone w dwóch ratach:


- 80% (48 000 zł) rolnik otrzyma po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,


- 20% (12 000 zł) zostanie wypłacone rolnikowi po poprawnej realizacji założeń biznesplanu.

Na co można przeznaczyć środki?

Otrzymane wsparcie w całości musi zostać przeznaczone na działalnośc rolniczą prowadzoną w gospodarstwie lub na przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych produktów rolnych.

Istotne jest to, że co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, w tym między innymi na:


- zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia,


- budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej;


- nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych;


- zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Kiedy można składać wnioski o wsparcia?Wnioski o wsparcie w ramach „Restrukturyzacji małego gospodarstwa” od 16 maja do 14 lipca 2022 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP

Wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypominamy, że pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020.

Dotychczas odbyło się dziewięć naborów, w ramach których złożono łącznie prawie 75,5 tys. wniosków, a ponad 2,9 mld złotych trafiło z tego tytułu na konta beneficjentów.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA