REKLAMA

Wsparcie dla rodzin rolniczych – do ARiMR wpłynęło ponad 230 tysięcy wniosków

Redakcja - Prawo i Finanse
02.12.2022
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Ostatniego dnia listopada minął termin składania wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Ostatniego dnia listopada minął termin składania wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Do 30 listopada można było również dostarczyć kopie faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych. Ze wstępnego podsumowania wynika, że zarejestrowano ponad 230 tys. wniosków.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można było składać w biurach powiatowych Agencji, a także przez aplikację ePUAP albo nadać rejestrowaną przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zostały przewidziane dwie stawki dofinansowania:

10 000 zł – w przypadku gdy szkody:


a) spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub


b) spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 

2)  5 000 zł – w przypadku gdy szkody:


a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub


b) spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Jeśli rolnik ma dwa protokoły oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Łączna pula środków przeznaczonych na ten program wynosi 600 mln zł. W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza tę pulę środków, do obliczenia wysokości wsparcia zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Stanowi on iloraz 600 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków o taką pomoc.

WAŻNE: Wsparcie wypłacane będzie na rachunek wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące numeru konta były aktualne.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA