REKLAMA

Wymogi przy rejestracji bydła


Właściciele bydła są zobowiązani do zarejestrowania zwierząt w ARiMR. Oczywiście istnieją różne sposoby na wypełnienie tego obowiązku. Jeśli chcesz je poznać, zapraszamy do naszego artykułu. Umieściliśmy w nim dokładne informacje, jak zarejestrować bydło.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Właściciele bydła są zobowiązani do zarejestrowania zwierząt w ARiMR. Oczywiście istnieją różne sposoby na wypełnienie tego obowiązku. Jeśli chcesz je poznać, zapraszamy do naszego artykułu. Umieściliśmy w nim dokładne informacje, jak zarejestrować bydło.

Jakie obowiązki spoczywają na właścicielach bydła?

Każdy właściciel bydła ma obowiązek zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszelkie zdarzenia przyczyniające się do zwiększenia lub zmniejszenia liczby zwierząt w stadzie w terminie do 7 dni. Ponadto właściciele bydła są zobowiązani do prowadzenia Księgi Rejestracji Stada i dodawania w niej wpisów na temat sytuacji wpływających na zwiększenie bądź zmniejszenie stada. Wpisy należy dokonywać w terminie do 7 dni od danego zdarzenia.

Obowiązkiem właścicieli bydła jest również oznakowanie bydła, czyli założenie na małżowiny uszne specjalnych kolczyków wyposażonych w numery identyfikacyjne danego zwierzęcia. Oznakowanie wykonuje się w gospodarstwie, w którym urodziło się bydło. Oczywiście oznakowanie trzeba zgłosić w terminie do 7 dni do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które następnie wydaje zwierzęciu paszport. Dokument ten zawiera m.in. datę urodzenia bydła, jego płeć oraz dane właścicieli zwierzęcia.

Na właścicielach bydła spoczywa również obowiązek zgłoszenia przybycia bydła do siedziby stada, a także jego opuszczenia np. w przypadku sprzedaży zwierzęcia, wywozu czy zabicia. Zdarzenie to trzeba zgłosić do ARiMR w terminie do 7 dni.

Jak zarejestrować bydło?

Jak wyżej wspomnieliśmy, każdy właściciel ma obowiązek zarejestrować posiadane bydło. Obecnie można zrobić to na dwa sposoby - w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz za pośrednictwem portalu IRZplus udostępnionego przez ARiMR w 2018 roku. Obecnie większość osób decyduje się na drugą opcję, gdyż jest ona wygodna, szybka i pozwala załatwić sprawy bez wychodzenia z domu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak krok po kroku zarejestrować bydło przez internet, zapraszamy do dalszej części artykułu.

Internetowa rejestracja bydła - krok po kroku

Dzięki portalowi IRZplus możesz zarejestrować bydło przez internet. Aby uzyskać dostęp do tego narzędzia, należy zarejestrować się w aplikacji e-WniosekPlus i utworzyć konto. Jeśli posiadasz już profil w tym serwisie możesz z łatwością rozszerzyć obecne uprawnienia o dostęp do IRZplus. W kolejnym kroku masz szansę dokonać zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza pt. “Zgłoszenie bydła do rejestru”. Formularz wypełnia się analogicznie jak wniosek w formie papierowej.

Warto dodać, że dzięki portalowi IRZplus otrzymujesz również stały wgląd do danych siedziby stada oraz możliwość przeglądu danych zwierząt znajdujących się w stadzie. Portal IRZplus umożliwia także składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, przeglądanie zgłoszonych zdarzeń, zamawianie duplikatów paszportów bydła oraz zgłaszanie wszelkich zdarzeń bez konieczności odwiedzania powiatowego biura ARiMR.

Rejestracja bydła - co trzeba podać we wniosku?

Aby zarejestrować bydło, należy wypełnić odpowiedni wniosek, w którym konieczne jest podanie:

 • numeru siedziby stada,
 • numeru identyfikacyjnego rejestrowanego zwierzęcia,
 • numeru identyfikacyjnego matki,
 • numeru identyfikacyjnego dawczyni zarodka/komórki jajowej,
 • numeru identyfikacyjnego ojca/dawcy nasienia,
 • typu użytkowego (kombinowanego, mlecznego lub mięsnego),
 • kodu rasy,
 • płci,
 • daty urodzenia,
 • daty przybycia do stada,
 • typu zdarzenia (urodzenia, przywozu z państwa będącego członkiem UE lub przywozu z państwa niebędącego członkiem UE),
 • danych osoby składającej wniosek.

Oczywiście na wniosku o rejestrację bydła należy również złożyć podpis i zaznaczyć, w jaki sposób chcemy odebrać paszport zwierzęcia.

Zamierzam kupić bydło i utrzymywać je na własne potrzeby - czy muszę dokonywać rejestracji?

Wielu osobom wydaje się, że jeśli trzymają bydło wyłącznie na własne potrzeby i w małej liczbie, to nie mają obowiązku zgłaszania tego faktu do ARiMR, jednak to nieprawda. Niezależnie od tego, jaką liczbę zwierząt hodujesz i jaki jest cel hodowli, masz obowiązek zgłosić siedzibę stada, ubiegać się o numer ewidencji producenta i dokonywać wszelkich niezbędnych zgłoszeń o swoim stadzie. Pamiętaj, że dla Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa nie ma znaczenia, czy hodujesz bydło w celach mlecznych, mięsnych czy hobbystycznych.

Czy papierowa księga rejestracji bydła jest nadal obowiązkowa?

Na posiadaczach bydła spoczywa obowiązek odnotowywania w księdze rejestracji bydła zmian, które zachodzą w stadzie. Jednak od dnia 1 stycznia 2019 r., kiedy to w życie weszło rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. poz. 2505) posiadacze zwierząt posiadający dostęp do systemu informatycznego ARiMR nie muszą prowadzić papierowej księgi rejestracji. Mają oni prawo ewidencjonować zmiany w stadzie za pośrednictwem portalu IRZPlus.

(rzw)


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA