REKLAMA

Wypasanie w działaniu Dobrostan krów mlecznych

W tym roku rolnicy po raz pierwszy we wniosku obszarowym mogą wnioskować o dodatkową płatność w ramach działania Dobrostan Zwierząt. Jednym z wariantów budzących spore zainteresowanie jest wariant Dobrostan krów mlecznych – wypas. Z jakich obowiązków należy się wywiązać decydując się na skorzystanie z tej dopłaty?

fot. Paweł Pąk
Redakcja - Zwierzęta 05.05.2020 chat-icon0

REKLAMA

 W tym roku rolnicy po raz pierwszy we wniosku obszarowym mogą wnioskować o dodatkową płatność w ramach działania Dobrostan Zwierząt. Jednym z wariantów budzących spore zainteresowanie jest wariant Dobrostan krów mlecznych – wypas. Z jakich obowiązków należy się wywiązać decydując się na skorzystanie z tej dopłaty?

 Płatność w ramach tego wariantu wynosi 185 zł do jednej sztuki, i nie ma limitu, czyli bez względu na ilość krów w gospodarstwie, po spełnieniu warunków, rolnik na każdą sztukę otrzyma płatność. Wypas musi trwać przez minimum 120 dni w roku, przez co najmniej 6 godzin dziennie, w terminie między 1 kwietnia a 15 października. Jeśli wniosek obszarowy zostanie złożony po 1 kwietnia wypas liczy się od dnia złożenia wniosku, do dnia 15 października.

Rolnik, który zdecyduje się skorzystać z dopłaty do wypasu musi pamiętać o kilku obowiązkach:

Wraz z podjęciem zobowiązania na rolniku spoczywa obowiązek prowadzenia rejestru wypasów. Wzór tego rejestru dostępny jest na internetowej stronie ARiMR. Rolnik może prowadzić rejestr wypasu zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Zalecane jest prowadzenie rejestru w wersji elektronicznej, ponieważ podsumowanie, które jest przekazywane do ARiMR jest wypełniane automatycznie, na podstawie wypełnionego zakresu w pozostałych zakładkach i chroni beneficjenta przed popełnieniem błędu. 

Wersja elektroniczna jest też dość prosta w obsłudze - po wpisaniu w odpowiednie pola właściwych danych, informacje zapisują się automatycznie. Wystarczy tylko czuwać nad uzupełnianiem wpisów dotyczących nieobecności krów na pastwisku, w sytuacji zdarzeń losowych (np. choroba lub wycielenie itp.). Do biura powiatowego ARiMR należy przekazać ten druk, w terminie miedzy 15 a 30 października 2020 r.

Wypasane bez uwięzi muszą być wszystkie krowy, które są w gospodarstwie. Także jałówki, które ukończyły 24 miesiące życia. W momencie, gdy krowa osiągnie wiek 24 miesięcy bądź zostanie zakupiona w trakcie trwania zobowiązania, wymóg wypasu jej dotyczy. Jeśli rolnik zakupi krowę mleczną lub posiada jałówkę, która np.: w sierpniu osiągnie wiek 24 miesięcy, automatycznie ma obowiązek jej wypasania oraz prowadzenia z tym dniem, rejestru dla tej sztuki. Płatność dobrostanowa będzie przysługiwała od momentu osiągnięcia przez daną sztukę wieku 24 miesięcy i za liczbę dni wypasu tej krowy.

Wypasać można tylko na łąkach i gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, wpisane do naszego wniosku obszarowego! Tu od razu pojawia się pytanie: czy jest jakaś minimalna powierzchnia pastwisk, określona na 1 sztukę deklarowaną do płatności , lub czy jest maksymalna liczba krów na 1 ha? Otóż, w rozporządzeniu „dobrostanowym” nie została określona ani minimalna powierzchnia wypasu, ani nie został określony żaden limit posiadania krów na 1 ha użytków rolnych. Nie ma też obowiązku sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Co w sytuacji jeśli wystąpi susza na użytkach zielonych i czy będzie brane pod uwagę potraktowanie tego zjawiska, jako usprawiedliwionej nieobecności krowy na pastwisku i braku wypasu krów? Otóż, jeśli wystąpi susza, będzie można zakwalifikować to do niesprzyjających warunków atmosferycznych i będzie to usprawiedliwiona nieobecność krowy na pastwisku. Nie jest wymagane przedstawienie żadnych dokumentów, dlaczego krowa nie była wypasana. Oczywiście pod warunkiem, że rolnik będzie posiadał protokół oszacowania strat.

(rzw) pp / Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA