REKLAMA

Wyższe stawki pomocy dla producentów pszenicy i kukurydzy

Redakcja
19.05.2023
chat-icon 0

Rolnicy, którzy utracili dochody w związku z wojną na Ukrainie otrzymają większe stawki pomocy – decyzją Rady Ministrów wyższą od pierwotnie przyjętej stawki pomocy przysługiwać będą producentom pszenicy i kukurydzy.

fot. MRiRW
REKLAMA

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy. Rząd przeznacza również dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zorganizowanej po dzisiejszym posiedzeniu rządu powiedział, że Solidarne państwo to takie, które reaguje tam, gdzie pojawiają się problemy.

Dwa rozporządzenia wprowadzające korzystne zmiany dla producentów rolnych zostały przyjęte przez Radę Ministrów.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus powiedział, że wysokość wsparcia została zwiększona do sprzedaży zbóż we wszystkich formach. A udzielane ma być do pierwszych 300 hektarów.

Minister wyjaśnił, że jeżeli rolnik ma 350 ha, to uzyska dopłaty do 300 ha. Rozwiązanie to zostało wynegocjowane z Solidarnością Rolników Indywidualnych podczas rozmów z rolnikami w Szczecinie.

– Zależy nam również na tym, aby rolnicy współpracowali ze sobą. Dlatego w ramach dopłat do zboża i nawozów wprowadzamy pomoc dla spółdzielni. Dopłaty te będą podzielone między członków spółdzielni. Jeśli spółdzielnia ma 5 członków, to te 300 ha będzie dotyczyło każdego członka spółdzielni – poinformował szef resortu rolnictwa.

Pierwsze rozporządzenie Rady Ministrów

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy.

Stawki pomocy zostają zmienione na następujących zasadach:
- podwyższenie stawek pomocy do sprzedanej od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. kukurydzy i pszenicy:

 Dotychczasowa 
stawka zł/ha
Nowe stawki zł/ha
Do powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim 8251375
Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim 10501750
Do powierzchni upraw gryki położonych w województwie lubelskim i podkarpackim  875
Do powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim 6601265
Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim 8401610
Do powierzchni upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim 805
Do powierzchni upraw pszenicy położonych w pozostałych województwach 4951100
Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach 6301400
Do powierzchni upraw gryki położonych w pozostałych województwach 700

- objęcie pomocą producentów rolnych, którzy od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę;
- pomoc dla producentów pszenicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym – podwyższenie z 2200 zł/ha (stawka pomocy do pszenicy sprzedanej od 15 kwietnia do 14 maja br.) do 3025 zł/1 ha stawki pomocy do pszenicy sprzedanej od 15 maja do 30 czerwca br.

Drugie rozporządzenie Rady Ministrów

Rząd przeznacza dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Budżet pochodzi z unijnej rezerwy rolnej w wysokości 29,5 mln euro (ponadto będzie uzupełniony o środki krajowe).

Najważniejsze rozwiązania:
- pomoc dla gospodarstw do pierwszych 300 ha;
- pomoc także dla spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników (do pierwszych 300 ha przypadających na każdego członka spółdzielni);
- do uzyskania dopłaty uprawnieni będą producenci rolni, którzy udokumentowali fakturami VAT sprzedaż: żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca br. (było: od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r.) oraz kukurydzy od 15 kwietnia do 30 czerwca br. (okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. jest objęty wsparciem krajowym);
- przedłużony został termin składania wniosków o pomoc do ARiMR ; nabór będzie trwał od 1 czerwca do 15 lipca br.;
- uszczegółowiono przepisy poprzez wskazanie, że w celu uzyskania pomocy rolnik może sprzedać zboże, rzepak i rzepik również rolnikom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez nich produkcją zwierzęcą;
- stawki pomocy zostały zróżnicowane regionalnie m.in. w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE:

⇒ w województwie lubelskim lub podkarpackim:
- 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
- 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
- 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;

⇒ w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:
- 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
- 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
- 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;

⇒ w pozostałych województwach:
- 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
- 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
- 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

(rpf) Źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA