REKLAMA

Zabezpieczenie społeczne rolników w Europie

Redakcja - Prawo i Finanse
21.03.2019
chat-icon 0

20 marca odbyła się międzynarodowa konferencja „Adekwatne i dynamiczne zabezpieczenie społeczne dla rolników w Europie” zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

20 marca odbyła się międzynarodowa konferencja „Adekwatne i dynamiczne zabezpieczenie społeczne dla rolników w Europie” zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem konferencji było porównanie odrębnych systemów ubezpieczenia społecznego rolników w Europie oraz zapoznanie jej uczestników ze złożonością uwarunkowań determinujących kształt tych systemów.

Instytucje powołane do realizacji zadań ubezpieczenia społecznego rolników są podmiotami wyspecjalizowanym w obsłudze tej grupy zawodowej, tym samym potrafią skutecznie odpowiadać na jej potrzeby. Taką instytucją w Polsce od 1991 roku jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zakres zadań Kasy to, poza wypłacaniem świadczeń emerytalnych i rentowych, również prowadzenie działalności prewencyjnej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych, a także rehabilitacja dla rolników.

Istotnym działaniem jest prowadzenie orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Podczas konferencji prelekcję wygłosiła dr Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS oraz przedstawiciele instytucji należących do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP):


- Arnd Spahn, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) – Niemcy


- Eric van Daele, Członek Zarządu Mutualité Sociale Agricole (MSA) – Francja


- Antti Huhtamäki, Zastępca Prezesa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) – Finlandia


dr Erich Koch – Sekretarz Generalny ENASP, Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) – Austria.

Sieć ENASP powstała, aby wspólnie określać nowe cele w ubezpieczeniu społecznym rolników, chronić interesy ludności rolniczej w oparciu o zasadę solidarności i spójności terytorialnej.

ENASP reprezentuje interesy ubezpieczenia społecznego rolników na forum władz unijnych oraz stanowi skuteczną platformę wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy jej członkami i innymi partnerami w ubezpieczeniach społecznych. ENASP reprezentuje ponad 15,3 mln świadczeniobiorców. Rocznie realizuje łącznie 45 mld euro świadczeń finansowych.

(rpf) jp

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA